Pamba MÖ 23. yuzyılda yaşadığı düşünülen bir Hatti kralıdır.

Pamba (kral)

Pamba MÖ 23. yuzyılda yaşadığı düşünülen bir Hatti kralıdır. Pamba ismi, MÖ 23. yüzyılda yaşadığı bilinen Akkad kralı Naram-Sin'in 17 kraldan oluşan bir koalisyona karşı savaşlarını anlatan edebi bir metinde geçer. Pamba bu koalisyona ait krallardan biridir. Aynı metinde diğer Anadolu kralları olan Kaneş kralı Zipani ve muhtemelen Puruşanda kralı Nur-Dagan'ın ismi de geçer. Hikayenin yazılı olduğu tablet Boğazköy'de bulunmuş MÖ 15. yüzyıla ait bir kopyadır. Akkad kralları Sargon ve Naram-Sin ile ilgili hikayeler efsaneleşmiş ve hem Anadolu hem Mezopotamya'da bu krallarla ilgili olarak takip eden yüzyıllarda yazılmış çeşitli hikayeler bulunmuştur. Boğazköy'de MÖ 23. yüzyıla ait bir yerleşim tabakası bulunmamış olmasına rağmen, eğer metinde geçen isim ve yerlerin bu raporun MÖ 23. yüzyıl versiyonundan geldiği kabul edilebilirse, Hatti ülkesine dair en eski referanstır. ==Notlar== ==Kaynakça== #Haas, V. (2006) Die hethitische Literatur.

Dış bağlantılar

* Pamba

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar