Pan - Bütün , tüm anlamı veren Yunanca önek'tir...

PAN (fransızca) türkçe anlamı
1. [le] giysi parçası
2. kumaş parçası
3. duvar yüzü
PAN (inglizce) türkçe anlamı
4. f. sert eleştiri yapmak
5. eleştirmek
6. tavada pişirmek
7. i. kır tanrısı [mit.]
8. i. tabiat
PAN (türkçe) anlamı
9. i. tepsi
10. tava
11. kefe
12. terazi gözü
13. maden cevherini ayırma işinde kullanllan demir tava
14. eski tüfeklerde falya tavası
15. tuzlada tava
16. kafatası
17. buzul parçası. a flash in the pan kuru gürültü
18. sonuç vermeyen gayret.
19. buz/elek/tava,pan çevir/elekten.
20. 2. anlamı tava. lavabo taşı. elek. suda yüzen ince buz. elemek. süzmek. elekle aramak. acımasızca eleştirmek. (kamerayı) sağa sola çevirmek.
1. n. Greek god who guards and protects shepherds and their herds (Greek Mythology)
2. n. flat shallow pan for frying food
3. pot for cooking food
4. toilet
5. basin
6. bowl
7. v. cook food in a frying pan
8. criticize harshly
move a video camera from one side to the other to capture a panoramic view,
Pan (almanca) ingilizcesi
9. pref. all
10. total
complete (i.e. Pan-American),
Pan (fransızca) ingilizcesi
11. interj. bang
12. boom!,

Pan İngilizce anlamı ve tanımı

Pan anlamları
    (noun) The betel leaf
13. also
14. the masticatory made of the betel leaf
15. etc. See /etel.(noun) The hard stratum of earth that lies below the soil. See Hard pan
16. under Hard.(noun) A leaf of gold or silver.(noun) The god of shepherds
17. guardian of bees
18. and patron of fishing and hunting. He is usually represented as having the head and trunk of a man
19. with the legs
20. horns
21. and tail of a goat
22. and as playing on the shepherd's pipe
23. which he is said to have invented.(noun) A natural basin
24. containing salt or fresh water
25. or mud.(v. i.) To turn out (profitably or unprofitably)
26. to result
27. to develop
28. as
29. the investigation
30. or the speculation
31. panned out poorly.(noun) A shallow
32. open dish or vessel
33. usually of metal
34. employed for many domestic uses
35. as for setting milk for cream
36. for frying or baking food
37. etc
38. also employed for various uses in manufacturing.(noun) A recess
39. or bed
40. for the leaf of a hinge.(v. i.) To yield gold in
41. or as in
42. the process of panning
43. -- usually with out
44. as
45. the gravel panned out richly.(noun) The skull
46. considered as a vessel containing the brain
47. the upper part of the head
48. the brainpan
49. the cranium.(v. t.) To separate
50. as gold
51. from dirt or sand
52. by washing in a kind of pan.(noun) The distance comprised between the angle of the epaule and the flanked angle.(noun) A part
53. a portion.(noun) A closed vessel for boiling or evaporating. See Vacuum pan
54. under Vacuum.(v. t. & i.) To join or fit together
55. to unite.(noun) The part of a flintlock which holds the priming.
Pan tanım:
Kelime: pan
56. Söyleniş: 'pan
57. İşlev: noun
58. Kökeni: Middle English panne
59. from Old English (akin to Old High German phanna pan)
60. from Latin patina
61. from Greek patanE
62. 1 a : a usually broad
63. shallow
64. and open container for domestic use (as for warming
65. baking
66. or frying) b : any of various similar usually metal receptacles: as (1) : the hollow part of the lock in a firelock or flintlock gun that receives the priming (2) : either of the receptacles in a pair of scales (3) : a round shallow metal container for separating metal (as gold) from waste by washing
67. 2 a (1) : a natural basin or depression in land (2) : a similar artificial basin (as for evaporating brine) b : a drifting fragment of the flat thin ice that forms in bays or along the shore
68. 3 : HARDPAN 1
69. 4 slang : FACE
70. 5 : a harsh criticism
71.
Pan ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Trash
72.
Pan (almanca) fransızcası
1. n. pan (m)
Pan (fransızca) almancası
1. n. seite
2. pan
3. zipfel
4. teil
5. fleck
6. stück
7. peng
8. adj. pan-
9. adv. peng
Pan (fransızca) italyancası
1. (son) tonfo (m)
2. schiocco (m)
3. scoppio (m)
Pan (fransızca) ispanyolcası
1. (son) ruido sordo
2. taponazo (m)
Pan (fransızca) portekizcesi
1. (son) estalo (m)
2. estalido (m)
3. estouro (m)
Pan (fransızca) flemenkcesi
1. (son) klap (m)
2. plof (m)
3. knal (m)

Pan hakkında bilgiler

Sürülerin ve çobanların tanrısı.

Şarkı Sözleri

Sheila Nicholls tarafından söylenen Pan adlı şarkının sözleri.

fall in love with pan
for he's the perfect man
fallin love with pan
for he's the perfect man
all my sisters around the land
take him in your traveling van
and fall in love with pan
for he's the perfect lover
yeah he's the perfect lover
sister you need not worry no more
about your soul and about your war
take your freedom and walk out the door
and don't come back
and don't come back til he's ready
til he's ready
to let you be free

fall in love with pan
for he's the perfect man
fallin love with pan
for he's the perfect man
all my sisters around the land
take him in your traveling van
and fall in love with pan
for he's the perfect lover
yeah he's the perfect lover
sister you need not worry no more
about your soul and about your war
take your freedom and walk out the door
and don't come back
and don't come back til he's ready
til he's ready
to let you be free

free with your love
and free with your trust
and free with your passion
and free with your lust
free with your anger
free with your guilt
freedom without so your flower won't wilt
we are strong now
and it won't be long now
until we're free
free, free
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Pan-Arabizm

Pan-ArabizmArapça konuşulan bütün İslam ülkelerini, büyük bir ortak düzen içinde birleştirmeyi amaç edinen siyasi hareket. Panislamizm hareketinin durakladığı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen Pan-arabizm XIX. yy.'da Arap dilinin ve kültürünün yeniden canlanışı ...

Pan-Slavizm

Orta ve Doğu Avrupa'da yaşayan Slavlar'ın ortak etnik geçmişinin kabul edilmesi ve bu slavlar arasında kültürel ve siyasi birlik sağlanmasını amaçlayan hareket. Bu hareket ilk defa 19. yüzyılda ortaya çıktı. Hareket, Batı ve Güney Slav entellektüel, bilimadamları ve şairler ...

Pan-enteizmm

Çift kutuplu Kamu-Tanrıcılık ya da Diyalektik tanrıcılık

Pan-Afrikacılık

Pan-Afrikanizm, sosyo-politik bir görüştür. Amacı dünya çapında, farklı etnisitelerden, tüm Afrikalıların birlik ve beraberliği olan bir ideolojidir.

Pan-Afrikanizm

Pan-Afrikanizm, sosyolpolitik bir görüştür. Amacı dünya çapında, farklı etnisitelerden, tüm Afrikalıların birlik ve beraberliği olan bir ideolojidir.

Pan-Arapçılık

Pan-Arabizm, Arap halkları arasında birlik ve beraberlik hedefine sahip büyük oranda seküler ve sıklıkla sosyalist bir hareket. Genelde farklı, zengin ve çarpıcı bir Arap dili, tarihi ve kültürünün varlığından köken alır ve bu nedenle bir kültürel milliyetçilik biçimidir.

Pan-enteizm

Pan-enteizm, panteizm`de olduğu gibi Evren`in kendisinin tanrı olduğunu, panteizm`den farklı olarak her şeyin tanrıdan oluştuğunu düşünen felsefik görüştür.

Pan (kamera)

PNR (PAN - Panoromik) kameranın kendi ekseni etrafında sağo sola çevrilme hareketidir.