19. yüzyılda İslam liderleri tarafından ortaya atılan İslami birlik düşüncesi. Bu düşüncenin temelini, Avrupalı'ların Müslüman topraklarında hakimiyet kurmaları ve kısmen müslüman dünyasında yaşanan durgunlukta aramak gerekir. Pan-islamism 19. yüzyılda. müslüman liderlerinin en çok tuttukları bir görüştür. Bu müslüman liderlerin başını çektiği Osmanlı sultanı ve Halifesi II. Abdülhamit (1876-1909 hakimiyet dönemi) müslüman dünyasında bu görüşü bütün müslümanlara yaymak için girişimlerde bulun...

PAN-ISLAMIZM (türkçe) anlamı
1. Bütün müslümanların birleşmesi siyaseti. İttihad-ı İslâm. İslâm birliği siyaseti.

Pan-Islamizm hakkında detaylı bilgi

pan-islamizm ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Panislamizm

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hilafet

Birinin yerine geçme anlamına gelmektedir. Hilafet aynı zamanda Hz. Muhammed'in ölümünden sonra bütün müslüman milletlere önderlik etme ve islam şeriatının koruyuculuğu görevidir. Hz. Muhammed devlet yönetimiyle din yönetimini elinde bulundurduğundan dolayı imam ünvanını da ...

Panislamizm

İslam Birliği (Panislamizm) 19. yüzyılın ikinci yarısında İslam dünyasını, karşılaştığı tehlikelerden kurtarmak amacıyla Müslümanların halifenin etrafında toplanarak batı dünyasına karşı kurdukları birlik. 19. Yüzyılın ikinci yarısında İslam dünyasının ...

ümmetçilik

Ümmetçilik, tüm müslüman toplumları bir bütün ve kardeş olarak gören, milliyetçiliği belirli ölçülerde reddeden siyasi ideolojidir. Ümmetçilere göre; insanlar arasındaki kardeşlik/bağlar ve insanlar arasındaki yakınlık; millete/ırka göre değil, dini inanca göre ...

Azmi Özcan

1960 Burdur Doğumlu. 1983 Ankara Üniv. İlahiyat Fak.(Lisans); 1986 Manchester Üniversitesi Near Eastern Studies (Master); 1990 Londra Üniv. SOAS, Tarih böl. (Doktora). Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerinde dersler verdi. Halen Fatih Üniversitesinde ders veriyor ve İSAM'da ...

Yeşil Ordu Cemiyeti

Yeşil ordu cemiyeti, 1920 yılında Anadolu`da kurulmuş siyasi askeri örgüt.

Özcan Azmi

2002’den bugüne Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyelerindendir. Dünyaca tanınmış bir bilim adamı olup, tarih alanında yaptığı çalışmalarla ünlenmiştir.

Üç Tarzı Siyaset

Üç Tarz-ı Siyaset, Yusuf Akçora'nın 1904'te yazdığı 33 sayfalık bir makaledir.