Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir.

PANEL (inglizce) türkçe anlamı
1. f. lambri ile kaplamak
2. i. panel
3. açık oturum
4. kitabe
5. toplu görüşme
6. heyet
7. anket uygulanan grup
8. pano
9. levha
10. ayna tahtası
11. tahta tuval
12. kontrol paneli
13. lambri
PANEL (türkçe) anlamı
14. Seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu dinleyiciler önünde tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı
15. toplu görüşme
16. açık oturum. Yerleştirileceği yüzeyin bir bölümüne uyan
17. çoğunlukla dikdörtgen biçiminde düzgün parça.
18. 2. anlamı f. (-ed
19. -ing veya -led
20. -ling) aynalık tahta ile süslemek (kapı)
21. iskoç
22. huk. resmen itham etmek. paneling i. aynalık tahtalan
23. kömür madenini bölmelerle ayırma.
24. panel,xyz panellere ayır.
25. 3. anlamı panel. açık oturum. kitabe. toplu görüşme. heyet. anket uygulanan grup. pano. levha. ayna tahtası. tahta tuval. kontrol paneli. lambri. lambri ile kaplamak. kapı aynası. kaplama tahtası. kontrol panosu. giysilere konulan kumaş parçası. dar uzun resim/foto.
1.

Panel İngilizce anlamı ve tanımı

Panel anlamları
    (noun) A segment of an aeroplane wing. In a biplane the outer panel extends from the wing tip to the next row of posts
2. and is trussed by oblique stay wires.(noun) A plain strip or band
3. as of velvet or plush
4. placed at intervals lengthwise on the skirt of a dress
5. for ornament.(v. t.) To form in or with panels
6. as
7. to panel a wainscot.(noun) One of the faces of a hewn stone.(noun) A board having its edges inserted in the groove of a surrounding frame
8. as
9. the panel of a door.(noun) Formerly
10. a piece of cloth serving as a saddle
11. hence
12. a soft pad beneath a saddletree to prevent chafing.(noun) A heap of dressed ore.(noun) A prisoner arraigned for trial at the bar of a criminal court.(noun) A slab or plank of wood upon which
13. instead of canvas
14. a picture is painted.(noun) One of the districts divided by pillars of extra size
15. into which a mine is laid off in one system of extracting coal.(noun) A portion of a framed structure between adjacent posts or struts
16. as in a bridge truss.(noun) A piece of parchment or a schedule
17. containing the names of persons summoned as jurors by the sheriff
18. hence
19. more generally
20. the whole jury.(noun) A sunken compartment with raised margins
21. molded or otherwise
22. as in ceilings
23. wainscotings
24. etc.
Panel tanım:
Kelime: pan·el
25. Söyleniş: 'pa-n&
26. l
27. İşlev: noun
28. Kökeni: Middle English
29. piece of cloth
30. slip of parchment
31. jury schedule
32. from Middle French
33. piece of cloth
34. piece
35. from (assumed) Vulgar Latin pannellus
36. diminutive of Latin pannus
37. 1 a (1) : a schedule containing names of persons summoned as jurors (2) : the group of persons so summoned (3) : JURY 1 b (1) : a group of persons selected for some service (as investigation or arbitration) a panel of experts (2) : a group of persons who discuss before an audience a topic of public interest
38. also : PANEL DISCUSSION (3) : a group of entertainers or guests engaged as players in a quiz or guessing game on a radio or television program
39. 2 : a separate or distinct part of a surface: as a : a fence section : HURDLE b (1) : a thin usually rectangular board set in a frame (as in a door) (2) : a usually sunken or raised section of a surface set off by a margin (3) : a flat usually rectangular piece of construction material (as plywood or precast masonry) made to form part of a surface c : a vertical section of fabric (as a gore) d : COMIC STRIP
40. also : a frame of a comic strip e : any of several units of construction of an airplane wing surface
41. 3 : a thin flat piece of wood on which a picture is painted
42. also : a painting on such a surface
43. 4 a : a section of a switchboard b : a flat often insulating support (as for computer hardware or parts of an electrical device) usually with control handles on one face c : a usually vertical mount for controls or dials (as of instruments of measurement)
44.
Panel ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Board
45. Empanel
46. Impanel
47. Jury
48. ,n. group of judges
49. board
50. flat piece of wood
51. band
52. strip
53. crew
54. team
55. staff
56. v. decorate with panels
57. cover with panels
58. n. fiberboard
panel,
PANEL (türkçe) ingilizcesi
59. n. group of judges
60. board
61. flat piece of wood
62. band
63. strip
64. crew
65. team
66. staff
67. v. decorate with panels
68. cover with panels
69. n. fiberboard
70. panel
Panel (ingilizce) fransızcası
1. n. panneau
2. liste du jury
3. tableau
4. courroie
5. équipe
6. troupe
7. bande
8. v. décorer de panneaux
9. lambrisser
10. plaquer
PANEL (türkçe) almancası
1. Podiumsdiskussion
Panel (ingilizce) italyancası
1. s. pannello
2. riquadro
3. cassettone
4. formella
5. (tecn) quadro di comando
6. (Dir) lista dei giurati
7. giuria
8. comitato
9. giunta
10. commissione
11. (TV
12. Rad) gruppo di partecipanti a un gioco a quiz
13. v. pannellare
14. coprire
15. ornare con pannelli
Panel (ingilizce) ispanyolcası
1. s. panel
2. tablero
3. grupo de expertos
4. v. revestir con paneles
Panel (ingilizce) portekizcesi
1. s. lista de jurados
2. painel
3. correia
4. equipe
5. v. almofadar
6. enfeitar com almofadas
Panel (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. paneel
2. tussenzetsel
3. tussenschot
4. beschot
5. dashboard
6. instrumentenbord
7. vak
8. luik
9. ww. lambrizeren
10. vak : in vakken verdelen

Panel hakkında bilgiler

Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. Arada sadece üslup farkı vardır.

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.

Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma, forum şekline dönüşür.

Bağlantılı

Kaynak:Selcuk Üniversitesi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Patch Panel

Patch panel veya patch bloğu kablolama sistemlerinde kullanılan sonlandırma elemanlarından biridir. Bilişim sistemlerinde veri akışının sağlıklı ve uzun ömürlü yapılabilmesi ve anlık gelişimlere kolay entegre olunabilmesi amacıyla patch paneller kullanılır.

Panel Televizyon

Büyük ekranları hem daha ince yapmak, hem de onlardan daha kaliteli görüntü elde etmek amacıyla geliştirilmiş televizyonlardır.

Sandviç Panel

Sandviç panel, çatı ve cephelerde izolasyon sağlayan kompozit bir malzemedir. Bu kompozit sistemin yalıtım esasını başta Poliüretan(PUR) olmak üzere Polistren(EPS), Taşyünü ve Camyünü oluşturmaktadır.

Panel Binalar

Panel binalar eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinde ve Doğu Almanya dahil olmak üzere tüm Doğu Bloku ülkelerinde inşa edilmiş toplu konutlardır. Bu yapılara panel bina denmesinin sebebi, parçalarının paneller halinde fabrikalarda hazırlanıp montajının inşaat yerlerinde ...

Panel Van

Panelvan, 3 - 5 metrelik kapalı kasa içi boş aracın içine yük koyularak taşımak için üretilmiş hafif ticari araçlardır. Yarı kapalı açık kasa olan kamyonette açıkta mal taşınırken bu modelde kapalı bir depo gibi içi boş bölüme yük taşınır.