Pangaion Dağı, ''Pangaeon'', ''Pangaeum'', ''Pangaeos'' ya da ''Pangaios'' olarak da yazılır. Yunanistan'ın Makedonya bölgesinde, Kavala ilinin kuzeydoğusunda dağ.

Pangaion Dağı

Pangaion Dağı, Pangaeon, Pangaeum, Pangaeos ya da Pangaios olarak da yazılır. Yunanistan'ın Makedonya bölgesinde, Kavala ilinin kuzeydoğusunda dağ. Strymon Nehrinin ağzında yer alır; en yüksek noktası 1,956 m'dir. Yukarı yamaçlarında mermer, aşağı kesimlerde Antik Çağdan beri işletilen altın ve gümüş yatakları vardır. Sık ormanların ve bol su kaynağının bulunduğu Pangaion, Strymon Nehrinin suladığı verimli bir alüvyon ovasıyla çevrilir. Ovada yoğun biçimde tütün, pamuk, pirinç ve zeytin yetiştirilir. Antik Çağda Pangaion'un doruğunda Dionysos'la ilişkili bir kehanet merkezi vardır. Doğu yamaçtaki Eikosiphoinissis Manastırı'nda eski el yazmaları korunmaktadır. MS 6. yüzyılda kurulmuş Zoodokhos Pighi Kilisesi de buradadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar