Hitit devletinde yönetim, babadan oğla geçen krallık şeklinde idi. Devletin başında “ Büyük Kral” ünvanlı bir hükümdar bulunurdu. Kral aynı zamanda başkomutan, başrahip ve başyargıçtı. İlk zamanlarda kralın yetkileri "<strong>Pankuş</strong>" denilen asillerden oluşan meclis tarafından sınırlandırılmıştı. Pankuş meclisi devlet yönetiminde krala yardımcı olur, kralın seçtiği veliahtı onaylardı. Ancak Hititlerde İmparatorluk döneminde bu meclisin yetkileri azaltılmıştır. Kraldan sonra devlet yönetiminde en yetkili kişi "Tavananna" ünvanlı kraliçedir.

Yanıtlar