Panteist

Kısaca: Panteizm ya da Tümtanrıcılık (Doğatanrıcılık Kamutanrıcılık) Evrenin bütününü Tanrı olarak kabul eden felsefik görüştür. Panteizm'de, pan-enteizm'den (kamusaltanrıcılık) farklı olarak herşeyi tanrının bir parçası olarak kabul edilir, tanrı her şeydir ve her şey tanrıdır. Panteizme göre Tanrı'nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığı yoktur. Tanrı doğada, nesnelerde, insan dünyasında vardır. Her şey Tanrı'dır. ...devamı ☟

panteist
Panteist

Panteist ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Panteizm

panteist

Tüm tanrıcı.

panteist

Türkçe panteist kelimesinin İngilizce karşılığı.
[panteïst (de) ] n. pantheist, person who adheres to pantheism (doctrine that views the universe as a reflection of God) n. pantheist

panteist

( pan- bütün, theos tanrı) fels. panteizm yanlısı.

panteist

Türkçe panteist kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Pantheist

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Panteizm
3 yıl önce

bir Tanrı'nın, Evren'in ya da doğanın Tanrı ile aynı olduğu görüşüdür. Panteistler kişileştirilmiş ya da antropomorfik bir Tanrıya inanmazlar. Panteizm...

Panteizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Evren, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm, Henoteizm
Panteistler listesi
6 yıl önce

Aşağıda panteist olduğu bilinen kişilerin listesi verilmiştir. Ansel Adams Margaret Atwood Ralph Waldo Emerson Eriugena Giordano Bruno Goethe Hegel Robinson...

Stoacılık
3 yıl önce

doğaya uygun yaşamak fikriyle biçimlendirilmiştir. Bu yönde Stoacılar panteist bir dünya görüşü oluşturmuşlardır. Zenon'dan bir yüzyıl sonra bir tür uzlaşma...

Stoacılık, Stoacılık
Üniteryen Üniversalizm
3 yıl önce

deist, ateist, neo-pagan, Hristiyan, Müslüman, Musevi, Budist, monoteist, panteist ya da politeist bir inancın veya burada yer almayan başka inançlar ile...

Determinizm
3 yıl önce

mükemmel, zorunlu, basit, hareketsiz, ölümsüz ve bağımsız olarak tanımlar ve panteist bir anlayışı benimser. Bunun yanı sıra mutlak determinizm kavramıyla evrenin...

Nedensellik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl, 20. yüzyıl felsefesi, Agnostisizm, Albert Einstein, Analitik felsefe, Animizm, Antik Çağ felsefesi
Yahudi Ateizmi
6 yıl önce

ettiler. 1656'da 17. yüzyılın Yahudi filozofu Baruch Spinoza, Tanrı'ya panteist bakışının ilerlemesi nedeniyle Amsterdam Sefarad Sinagog'u tarafından aforoz...

Cenap Şahabettin
3 yıl önce

olduğunu savunan ve ona başka bir fonksiyon yüklemek istemeyen Cenap, tabiatı panteist bir duygu ile bir bütün olarak algılamıştır. Bu bakış açısıyla doğadaki...

Cenap ݞahabettin, Cenap ݞahabettin
Rabindranath Tagore
3 yıl önce

altında şairin dünya görüşü Hindistan'ın geleneksel kast sınırlarını aşarak panteist bir dünya inanışının yanı sıra, Hindu dininin tekelci ve çok gelenekçi...

Rabindranath Tagore, 1861, 1915, 1924, 1941, Amritsar, Bengal, Brahman, Gandhi, Hindistan, Hinduizm