Papa necidir, kimdir?

Papa [Katolik] hristiyanlarin dini lideridir. Aynı zamanda Vatikan Devletinin başkanıdır.

Yanıtlar