Parçacık

Parçacık, basit kelime anlamı küçük parça.

Parçacık, basit kelime anlamı küçük parça. *Parçacık, fizik alanında, maddeyi oluşturan yapıtaşlarına verilen genel ad.

Diğer anlamları

Parçacık

Corpuscula

Parçacık

Türkçe Parçacık kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. corpuscular n. particle, corpuscle, corpuscule, fleck, shiver, spall

Parçacık

elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül.

Parçacık

Türkçe Parçacık kelimesinin Fransızca karşılığı.
particule [la], miette [la]

Parçacık

Türkçe Parçacık kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Korpuskel, Partikel, Teilchen

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Parçacık ilgili konular

 • Fomalhaut

  Fomalhaut, (α PsA / α Piscis Austrini / Alfa Piscis Austrini) Güneybalığı takımyıldızının en parlak yıldızı ve gökyüzündeki en parlak
 • Lep

  Large Electron–Positron Collider, büyük elektron-pozitron çarpıştırıcısı (LEP) şimdiye kadar yapılmış en büyük parçacık hızlandır
 • Boson

  Parçacık fiziğinde, bozonlar Bose-Einstein yoğunlaşmasına uyan parçacıklardır; Satyendra Nath Bose ve Einstein'a atfen isimlendirilmişlerdir
 • Hidroliz

  Hidroliz Alm. Hydrolyse (f), Fr. Hydrolyse (f), İng. Hydrolysis. Bir bileşiğin su vasıtası ile bölündüğü kimyasal bozunma reaksiyonu. Bu rea
 • Dünya

  Dünya, Güneş Sisteminde bir gezegen. Çapı 12.756km, kütlesi 5,97x1024 kg’dir. Güneş’e uzaklığı 149.597.890 km’dir. Güneş’in etraf
 • Fizik

  Fizik, gözlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşmelere ve maddenin yapısına ilişkin temel sorunlarla ilgilenen bilim. Fizik sö
 • Mozaik

  Mozaik Değişik renklerde pişirilmiş sert toprak, taş, cam ve mermer parçalarının harçla duvar, taban gibi yerlere belirli bir desen veya şek
 • Elektrik

  Elektrik elektriksel yükün varlığı ve akışından meydana gelen çeşitli olguları tanımlayan sözcüktür. Mıknatıslık (manyetizma) ile bi
 • ışık

  Işık insanların nasıl görüyoruz konusunu araştırmalarıyla ortaya çıkmıştır. Önceleri, antik çağda, Yunanlılar zamanında gözün bak
 • Fotoelektrik

  FotonlarBilim adamları, ışığın bir tür elektromanyetik dalga olduğunu düşünüyorlardı ve içleri rahattı; ta ki Max Planck bazı deneyl