Para Cezası

Para cezası, yasa uyarınca yetkili merci tarafından belirlenen bir para tutarının devlet hazinesine ya da idareye ödenmesi sonucunu doğuran ceza.

Para cezası, yasa uyarınca yetkili merci tarafından belirlenen bir para tutarının devlet hazinesine ya da idareye ödenmesi sonucunu doğuran ceza. Tarihçe Kökenini, eski çağlarda öç alma yerine uzlaşma yönteminin kabul edilmesiyle birlikte suçlunun zarar görene ödediği tazminattan hükümdara ayrılan pay oluşturur. Eski Cermen hukukunda Wergild denen diyetten hükümdara ayrılan pay bir tür para cezasıydı. İslam hukukunda da yer alan para cezası, Osmanlı ceza yasalarında "cerime" adı altında düzenlenmişti. Eleştirisi Para cezasına yöneltilen en güçlü eleştiri, mali durumu aynı olmayan suçlular üzerindeki etkisinin farklı olması nedeniyle cezaların eşitliği ilkesine aykırı düşmesidir. Bu nedenle İtalyan Ceza Yasası'nda para cezası miktarının suçlunun mali durumuna, aile yükümlülüklerine ve yaşına göre artırılıp azaltılabilmesi konusunda yargıca takdir yetkisi tanınmıştır. Para cezasını savunanlar ise hafif suçlarda hapis cezasının yerini alabilmesi, hapis cezasında olduğu gibi suçluyla birlikte aile bireylerini de sıkıntıya düşürmemesi, adli hata durumunda bunun giderilmesine olanak vermesi, hapis cezalarında olduğu gibi devlet için yük yaratmaması, tersine hazineye gelir sağlaması, hileye dayanan ya da kazanç hırsıyla işlenen suçlarda etkili sonuç vermesi gibi yararları öne sürerler. Dış bağlantılar * Türk Ceza Kanunu-Cezalar (Maddeler: 45-52)

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Para Cezası
para cezası