Paradigma (grup)

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Paradigma (grup) ilgili konular

 • Grup

  Grup aynı yerde bulunan kimse veya nesneler bütünü, küme, öbek. Grup (kimya), periyodik tablodaki tüm dikey sütunlara verilen ad.
 • Paradigma

  Genel olarak, ideal bir durum ya da örnek bir şeye bakış tarzı; yargılama ölçütü sağlayan her türlü ideal tip yada model. Paradigma ke
 • Paradigma değişimi

  Paradigma, kısaca herhangi bir alanda yerleşik yazılı ve yazılı olmayan tüm kurallar ve uygulamaların bütününe verilen bir isimdir. Paradig
 • Pradigma

  paradigma ;isim (paradi'gma) Fransızca paradigme kelimesinde gelir Türk dil kurumu sözlüğü anlam karşılığı ; "Değerler dizisi" olarak tan
 • Yüksek Öğretimde Paradigma Değişimi

  ``YÜKSEK ÖĞRETİMDE PARADİGMA DEÄžİŞİMİ``
 • Yaratıcı düşünme

  Yaratıcı düşünme, yeni nesnelerin, süreçlerin ya da kavramların ortaya çıkmasını sağlayan düşünme sürecidir. Yaratıcı düşünme ye
 • Paradigma (dergi)

  Paradigma, Kosova’da yayınlanan dergidir. Yayın hayatına 2011 yılında başlamıştır. Yayın dili Türkiye Türkçesidir. Paradigma Araştırm