--}}

Paradoks

Genel inançlara aykırı düşen önerme; sezgisel olarak kabul edilmiş olan öncüllerden yola çıka­rak bu öncüllerden tümdengelimsel akılyü­rütme ile, ya bir çelişki, yani doğru olama­yan ya da temel inançlara aykırı olan bir sonuç çıkarma durumu. Kabul edilmiş gö­rüşlere ya da sağduyu olarak tanımlanan genel inançlar bütününe karşıt olsa, aykırı düşse de, doğru olabilen bir tümce.

<b>Pradoks</b>

Şekilde spiral değil daireler var
Pradoks Şekilde spiral değil daireler var
Kendi içinde çelişkiliymiş gibi görünen, mantıksal olarak hem doğruluğu, hem de yanlışlığı kanıtlanabilen önerme.

Genel inançlara aykırı düşen önerme; sezgisel olarak kabul edilmiş olan öncüllerden yola çıka­rak bu öncüllerden tümdengelimsel akılyü­rütme ile, ya bir çelişki, yani doğru olama­yan ya da temel inançlara aykırı olan bir sonuç çıkarma durumu. Kabul edilmiş gö­rüşlere ya da sağduyu olarak tanımlanan genel inançlar bütününe karşıt olsa, aykırı düşse de, doğru olabilen bir tümce.

İlk bakışta saçma, hatta kendi kendisiyle çelişik gibi görünmekle birlikte, doğru olan ya da olabilen bir görüş ya da tez olarak pa­radoks, doğru kabul edildiği zaman yanlış, yanlış diye görüldüğü zaman ise, doğru ol­duğu ortaya çıkan tümce ya da önermeyi ta­nımlar. Buna göre, paradoks, kabul edilebi­lir gibi görünen, fakat kabul edilemez ya da çelişik sonuçları olan tümce ya da önerme­yi, doğru kabul edilen öncüllerden rasyonel yöntemlere, mantıksal kurallara uygun ola­rak bir çelişki çıkartan akılyürütmeyi gösterir.

Allais paradoksu Arnauld Paradoksu Berber Paradoksu Cantor Paradoksu Demokrasi paradoksu Hempel Paradoksu Karışım Paradoksu Paradoksal Uyku Russel Paradoksu

Diğer anlamları

paradoks

Türkçe paradoks kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. paradox

paradoks

kökleşmiş kanışlara aykırı olarak ileri sürülen düşünce.

paradoks

Türkçe paradoks kelimesinin Fransızca karşılığı.
paradoxe [le]

paradoks

Türkçe paradoks kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. paradox

paradoks

Kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ileri sürülen düşünce:
"Başından beri, çevremizde bize karşı bir kalabalık, gerçek dışı bir grup olarak kaldık, toplumsal bir paradoks olarak."- A. İlhan.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Paradoks
paradoks