Paraklit

Kısaca: Paraklit veya Faraklit (Yunanca: Parakletos), Hristiyanlık'taki Kutsal Ruh'un, Kitab-ı Mukaddes'in bazı Yunanca tefsirlerinde bazı bölümlerde kullanılan adı. Bununla beraber güncel tefsirlerde Kutsal Ruh ve Gerçeğin Ruhu tabirleri kullanılır. Bazı İslam'i görüşlere göre Paraklit ismi ile İslam peygamberi Muhammed kastedilmektedir. ...devamı ☟

Paraklit veya Faraklit (Yunanca: Parakletos), Hristiyanlık'taki Kutsal Ruh'un, Kitab-ı Mukaddes'in bazı Yunanca tefsirlerinde bazı bölümlerde kullanılan adı. Bununla beraber güncel tefsirlerde Kutsal Ruh ve Gerçeğin Ruhu tabirleri kullanılır. Bazı İslam'i görüşlere göre Paraklit ismi ile İslam peygamberi Muhammed kastedilmektedir.

Paraklit sözcüğü Yuhanna İncili'nin 14:16, 14:26, 15:26 ve 16:7'inci ayetleri ile Yuhanna'nın Birinci Mektubu'nun 2:1 no'lu ayetinde Kutsal Ruh'u anlatmak üzere kullanılmıştır. Sözcük Yeni Antlaşma'nın bazı İngilizce çevirilerinde Tesellici (Comforter) ya da Yardımcı/Tavsiyeci(Advocate) olarak çevrilmiştir. Sözcük antik Yunanca'da mahkemede yardım eden kişi anlamında da kullanılmıştır. Kumran Yazıtları ya da Ölü Deniz Tomarları olarak bilinen metinlerde sözcük Gerçeğin Ruhu olarak geçer.

Hristiyan inancında Kutsal Ruh Tanrı'nın üç unsurundan birini tanımlamak için kullanılır.

İslam'da ParaklitYunanca Parakletos kelimesi en basit anlamıyla "Yardımcı" anlamına gelmektedir. Yine Yunanca bir kelime olan Periklutos ise "övülmüş" (praised one) anlamına gelmektedir. İslam peygamberi Muhammed'in isimlerinden biri olan Ahmed de "övülmüş" anlamına gelmektedir. Bu nedenle bazı İslam alimlerince Parakletos sözcüğünün Periklutos ile aynı sözcük olduğu ve Ahmed ile anlam olarak örtüştüğü iddia edilir. Saff Suresi'nin 6. ayeti şu şekildedir:

'"Bir vakit de Meryemin oğlu İsa şöyle dedi: 'Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın Resulüyüm, önümdeki Tevratın musaddıkı ve benden sonra gelecek bir Resulün müjdecisi olarak geldim ki onun ismi Ahmed'dir'. Sonra o onlara beyyinelerle gelince 'bu apaçık bir sihir' dediler." (Saff, 6) (Elmalılı Hamdi Yazır tefsiri).


Kuran'a göre Muhammed'in gelişi Tevrat ve İncillerde müjdelenmiştir. Ancak Yahudi ve Hristiyan dini metinleri tahrif edilmiştir. Bununla birlikte Yeni Ahit'in İslam'ın gelişinden önceki tefsirlerinde de sözcük Periklutos olarak değil, Parakletos olarak kullanılmıştır.

Kaynakça

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.