paralel

paraleller;ekvatora paralel uzanan hayali çizgilerdir.

Paralel

paraleller;ekvatora paralel uzanan hayali çizgilerdir.

Paralel Dairelerin Özellikleri:

  • -Başlangıc Paraleleli Ekvator`dur(0 derece ile gösterilir) ve en büyük paraleldir.
  • -Bir paralel üzerinde bulunan bütün noktaların Ekvator ve kutup noktalarına uzaklıkları eşittir.
  • -Ardılık iki paralel arası uzaklık 111 km`dir.
  • -Merkezden alınan 1Ëš lik açı farkı karşılığında çizilirler.
  • -Enlemlerin belirlenmesinde yardımcı vasıta olarak kullanılırlar.
  • -Paralellerin dereceleri, Ekvator`dan kutuplara doğru büyür.
  • -Çevre uzunlukları Ekvator`dan kutuplara doğru kısalır ve kutuplarda nokta şeklini alır.
  • -Paralel daireler meridyenlere diktir.
  • -Doğu Batı yönlü uzanırlar.
  • -Tam çemberdirler.
Paralellerin başlangıcı Ekvator`dur ve en büyük paraleldir. Yeri doğaldır. Bir paralel üzerinde bulunan bütün noktaların Ekvator ve kutup noktalarına uzaklıkları eşittir. Aralarındaki uzaklık 111`er km`dir. Merkezden alınan 1Ëš lik açı farkı karşılığında çizilirler. Enlemlerin belirlenmesinde yardımcı vasıta olarak kullanılırlar. Paralellerin derece değerleri, Ekvator`dan kutuplara doğru büyür. Çevre uzunlukları Ekvator`dan kutuplara doğru kısalır ve kutuplarda nokta şeklini alır. Bu nedenle, aralarındaki alanlar da kutuplara yaklaştıkça küçülür. Paralel daireler meridyenlere diktir.}

Kaynaklar

Vikipedi

paralel

koşut, muvazi.
yeryuvarı üzerinde çizildiği varsayılan, ekvatora koşut çemberlerden her biri.
bir dönel yüzeyin, eksene dik bir düzlemle kesiti.

paralel

Osmanlıca paralel kelimesinin Türkçe karşılığı.
Yun. Müvazi. * Geo: Bütün noktaları birbirinden aynı uzaklıkta olan çizgi veya hat, düzlük, satıh.

paralel

Türkçe paralel kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Parallel] adj. parallel, collateral, equidistant
n. parallel, latitude

paralel

Türkçe paralel kelimesinin Fransızca karşılığı.
parallèle

paralel

Türkçe paralel kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. gleichlaufend, gleichläufig, parallel
EKVATORA PARALEL OLARAK DÜNYA ÜZERİNDE DOĞU-BATI YÖNÜNDE UZANDIĞI VARSAYILAN DAİRELERDİR. EKVATOR, KUTUP NOKTALARINA EŞİT UZAKLIKTA DÜNYANIN ORTASINDA GEÇTİĞİ VARSAYILAN EN BÜYÜK PARALEL DAİRESİDİR.

BAŞLANGIÇ PARALELİ EKVATORDUR 0 PARALEL DAİRELERİN BÜYÜĞÜDÜR. DÜNYANIN ŞEKLİNDEN DOLAYI PARALELERİN BOYLARI VE YARIÇAPLARI EKVATORDAN KUTUPLARA DOĞRU GİDİLDİKÇE KÜÇÜLÜR.

EKVATORUN KUZEYİNDE 90, GÜNEYİNDE 90 OLMAK ÜZERE TOPLAM 180 PARALEL DAİRESİ VARDIR.

İKİ PARALEL DAİRESİ ARASINDAKİ AÇI FARKI 1 DERECEDİR. UZAklık ise her yerde 111 km'dir.

HATAY 36 DERECEDİR. SİNOP 42 DERECEDİR.

42-36:6 6.111:666 KM TÜRKİYENİN EN KUZEYİ İLE EN GÜNEYİ ARASINDAKİ KUŞ UÇUŞU MESAFEDİR.


EKVATORA PARALEL OLARAK DÜNYA ÜZERİNDE DOĞU-BATI YÖNÜNDE UZADIĞI VARSAY
ILAN DAİRELERDİR.EKVATOR,KUTUP NOKTALARNA EŞİT UZAKLIKTA DÜNYANIN ORTASINDA GEÇTİĞİ VARSAYILAN EN BÜYÜK PARALEL DAİRESİDİR

İlgili konuları ara

Yanıtlar