paralel bağlama

Paralel bağlı elemanların \ + uçları aynı noktaya, yine \ - uçları da aynı noktaya bağlanır. Yandaki resimde 3 adet paralel bağlanmış kondansatör görülmektedir. Paralel bağlamada her bir elemanın gerilimi paralel bağlı diğer elemanların gerilimine eşittir, kaynak akımı ise her bir elemana giden akımların toplamıdır.

Paralel Bağlama hakkında detaylı bilgi

Paralel bağlı elemanların \ + uçları aynı noktaya, yine \ - uçları da aynı noktaya bağlanır. Yandaki resimde 3 adet paralel bağlanmış kondansatör görülmektedir. Paralel bağlamada her bir elemanın gerilimi paralel bağlı diğer elemanların gerilim eşittir, kaynak akımı ise her bir elemana giden akımların toplamıdır.

KondansatörZaman domeninde hesap\ v = v_1 = v_2 = v_3
\ i = i_1 + i_2 + i_3


\ i = i_1 + i_2 + i_3 = C_1 \cdot \frac + C_2 \cdot \frac + C_3 \cdot \frac


\ i = (C_1 + C_2 + C_3) \cdot \frac = C_ \frac


\ C_ = C_1 + C_2 + C_3


Frekans domeninde hesap\ V = V_1 = V_2 = V_3
\ I = I_1 + I_2 + I_3


\ I = I_1 + I_2 + I_3 = j \omega C_1 \cdot V_1 + j \omega C_2 \cdot V_2 + j \omega C_2 \cdot V_3


\ I = j \omega (C_1 + C_2 + C_3) \cdot V = j \omega C_ \cdot V


\ C_ = C_1 + C_2 + C_3

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki paralel bağlama maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Paralel (anlam Ayrımı)

Paralel, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Kısa Saplı Bağlama

Bir bağlama türüdür. Bazen çöğür de denilmekteyse de çöğürün bağlamanın başka bir türü olduğu kanaati yaygındır. Uzun saplı bağlamanın bağlama düzeninde çeşitli zorluklar çıkarması nedeniyle baştaki Sİ ve DO perdeleri kesilerek kısa saplı bağlama ...

Kondansatör

Kondansatör İkili iletken ve aralarındaki bir yalıtkandan müteşekkil, elektrik yükünü depo edebilen ve gerektiğinde boşaltabilen sistem.

Hooke Yasası

Hooke kanunu, bir maddenin bozunumunun, bozunuma sebep olan kuvvetle yaklaşık doğru orantılı olduğunu açıklayan kanun. Bu kanuna uyan maddelere "lineer elastik maddeler" denir.

Sarmal Yayın özellikleri Nelerdir?

sarmal yaylar nasıl,neyden yapılır

Doğum

Doğuma giden bir yolculuğun öyküsü... Nihayet 9 ay boyunca özlemle beklediğiniz o muhteşem ana yaklaşıyorsunuz. Ve, doğum yaklaşırken her anne adayı gibi sizin de içinizi bir telaş sarıyor. Doğumdan korkan ve bir türlü rahatlayamayan anne adaylarına... Tahmini doğum ...

Uçak

Havada uçabilen bir araç. Diğer uçucu araçlardan olan balon, zeplin ve helikopterden ayrılan en önemli tarafı kaldırma kuvvetinin kanatları vâsıtasıyla sağlanmasıdır. İnsanlarda, kuşlar gibi uçmak arzusunun başladığı çok eski târihlerden beri yapılan çeşitli uçma ...

Sayıştay

Tarihsel gelişim içinde, mutlak yetkili hükümdarların yasama yetkilerini seçimle iş başına gelen parlamentolara devretmek zorunda kalmalarıyla birlikte devlet gelirlerinin toplanmasına ve giderlerinin yapılmasına izin verme yetkisi, ya da özlü bir deyişle “bütçe hakkı”, ...

Komütatör

Komütatör Bir elektrik devresinde elektrik akımının açılıp kesilmesini sağlayan veya devrenin muhtelif bağlantılarını bir düzen içinde değiştirmeye yarayan alet. Yapısı ve çalışma prensibi itibariyle devre kesen endüptöre benzer, ancak onun yaptığı vazifeyi yaparken daha ...

Hatay Coğrafi Bilgiler

Fiziki yapıHatay topraklarının % 46’sını dağlar, % 20’sini yaylalar ve % 34’ünü ovalar kaplar. Üçte ikisine yakını dağlık sayılır. Dağları: Hatay’ın en önemli dağları Amanos Dağları’dır. Güneybatı-kuzeydoğu istikâmetinde İskenderun Körfezi kıyısına ...

Türkiye'de Müzik

Anadolu’da Selçuklular döneminden başlayarak günümüze kadar Türk müziği farklı gelişme alanları göstermiştir. Bu alanlar, aydın kesimin kentlerde geliştirdiği klasik müzik, Anadolu insanının yüzyıllar boyu dolaysız söylemi olarak gelişen Türk Halk müziği, dinsel müzik ...

Ahmet Kaya

AHMET KAYA 1957 yılında Malatya'da doğdu. 16 Kasım 2000 tarihinde Paris'te öldü.

Sosyal Pedagoji

Sosyal pedagoji, Alman bilim adamı Adolf Diesterweg (1790-1866) tarafından ilk defa ortaya atılan bu terim, toplumda mağdur duruma düşmüş, sosyal yönden tecrit edilmiş veya şahsî yönden problemleri olan insanların sosyal hayata yeniden kazandırılmaları, bağımsız ve üretken ...