Parasempatik sinir sisteminin nörotransmitteri asetil kolindir (ACh). Parasempatik sinir sistemi dinlenme anında devreye girer. Bu evrede aktif durumdadır. Sinir-kas kavşağında kasın uyarıyı alması için ACh salınır. Salınan ACh kastaki nikotinin ile birleşerek uyarıyı aktif duruma getirecek olayları tetikler (Ca salınımını arttırmak, kastaki mitokondriyi çalıstırmak gibi) böylece kas innerve (sinirlendirilir) edilir. ...

PARASEMPATIK SINIR SISTEMI (türkçe) anlamı
1. Kalbin atışlarını yavaşlatan
2. sindirim sistemini
3. salgıları düzenleyen yaşatkan sinir sistemini oluşturan
iki sistemden biri.
PARASEMPATIK SINIR SISTEMI (türkçe) anlamı
4. yaşatkan sinir sistemini oluşturan iki sistemden biri
5. yüreğin atışlarını yavaşlatır
6. sindirim sistemini
7. salgıları düzenler.

Parasempatik Sinir Sistemi hakkında detaylı bilgi

Parasempatik sinir sisteminin nörotransmitteri asetil kolindir (ACh). Parasempatik sinir sistemi dinlenme anında devreye girer. Bu evrede aktif durumdadır. Sinir-kas kavşağında kasın uyarıyı alması için ACh salınır. Salınan ACh kastaki nikotinin ile birleşerek uyarıyı aktif duruma getirecek olayları tetikler (Ca salınımını arttırmak, kastaki mitokondriyi çalıstırmak gibi) böylece kas innerve (sinirlendirilir) edilir.

}

Parasympatiske nervesystem Parasympathikus Parasympathetic nervous system Sistema nervioso parasimpático Parasympaattinen hermosto Systí¨me nerveux parasympathique מערכת העצבים הפאראסימפתטית 副交感神経系 ParasimpatinÄ— nervų sistema Parasympatisch zenuwstelsel UkÅ‚ad przywspóÅ‚czulny Sistema nervoso parassimpático Парасимпатическая нервная система Парасимпатична нервова система 副交感神经

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki parasempatik sinir sistemi maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sinir Sistemi

Sinir sistemi uyaranların ve direktiflerin, bir yerden diğerine iletilmesini ve bilgilerin en faydalı şekle sokularak biçimlendirilmesini sağlayan sistem. Bu sistem üç kısma ayrılır: 1) Periferik (çevresel) sinir sistemi, 2) Santral (merkezî) sinir sistemi, 3) Otonom (bağımsız) ...

Otonom Sinir Sistemi

Otonom sinir sistemi ya da özerk sinir sistemi, periferik sinir sisteminin, istemsiz yapılan hareketleri ve organ fonksiyonlarının kontrolünü gerçekleştiren bölümüdür. Kalp hızı, sindirim, solunum, tükrük salgılanması, terleme, işeme fonksiyonu, cinsel uyarılma gibi durumlarda ...

Fasiyal Sinir

Fasiyal sinir (CN VII, Latince: ''nervus facialis'') oniki çift olan kraniyal sinirlerin yedincisidir. Beyinsapından, pons ile omurilik soğanı arasından çıkar. Yüz ifadelerini kontrol eden kaslara hükmeder. dilin arka kısmının üçte ikisinden ve ağız boşluğundan gelen tat duyusunu ...

Gözyaşı Sistemi

Gözyaşı sistemi (Latince:Apparatus lacrimalis) gözyaşı üretimi ve boşaltımı için gerekli olan göz çukuru yapılarından oluşan fizyolojik bir sistemdir.

Sindirim Sistemi

Sindirim sistemi veya gastrointestinal sistem, sindirim borusu (sindirim kanalı veya gastrointestinal kanal) ile sindirim bezlerini içeren, çok hücreli hayvanlarda yiyeceğin vücuda alınımı, sindirilmesi, gerekli besin ve enerjinin absorbe edilmesi ve atık maddelerin vücuttan atılması ...

Dolaşım Sistemi

Dolaşım sistemi (veya kardiyovasküler sistem) maddelerin vücuttaki dolaşımını sağlayan organ sistemidir. Ayrıca, vücut sıcaklığını ve pH'yi dengelemeye yardımcı olur. İki tip dolaşım sistemi vardır: açık dolaşım sistemleri ve kapalı dolaşım sistemleri. Hiç dolaşım ...

İnsan Sindirim Sistemi

İnsan sindirim sistemi mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. Mekanik (fiziksel) sindirim molekülleri kücük moleküllere ayırmaktır. Kimyasal sindirim ise besinleri en küçük yapı taşına kadar ayırmaktır. Sindirim sistemi, sindirim borusu (sindirim kanalı) ile ...

Kraniyal Sinir

Kraniyal sinirler, kafa çiftleri veya kafatası sinirleri (Latince: ''nervi craniales''), merkezî sinir sisteminden çıkarak çevreye dağılan, çevresel sinir sisteminin beyinden çıkan (encephalic) bölümüdür.

Panik

Panik, had, aşırı ve normalin dışına taşmış korku hali. Aniden başlayan otonom (Sempatik-Parasempatik) sinir sistemi aktivitesiyle birlikte baş dönmesi, çarpıntı, titreme, sararma, terleme, kusma, idrar yapma ve dışkılama arzusu söz konusudur. Ani başlayan nöbetin süresi ...

Asetilkolin

Asetilkolin (ACh), parasempatik sinir sistemi sempatik ganglionlann ve nöromüsküler bağlantıların kimyasal ileticisidir. Ayrıca, beyinde geniş bir alana yayılmış olup, retiküler aktivasyon (uyarı) sisteminin iletme görevini yerine getirir. Ağrı duyarlığıyla ilgili olduğu da ...

Panik Nöbeti

Panik nöbeti Had, aşırı ve normalin dışına taşmış korku hali. aniden başlayan otonom (Sempatik-Parasempatik) sinir sistemi aktivitesiyle birlikte baş dönmesi, çarpıntı, titreme, sararma, terleme, kusma, idrar yapma ve dışkılama arzusu söz konusudur. ani başlayan nöbetin ...

Kalbin Sinirleri

Normal bir kalp atım hızı dakikada 70 tanedir. Bu atım hızı otonom sinir sistemi etkisi ile artar veya azalır. Otonom sinir sisteminin sempatik kısmı kalp ritmini hızlandırır (taşikardi), koronerleri genişletir; parasempatik kısmı ise kalp ritmini yavaşlatırlar (bradikardi).

Biyoloji Sözlüğü - P

Paleontoloji : Fosilleri inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı. Pankreas : Genel olarak midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hemde dış salgı ile görevli olan karma bez. Parankima: Bitkilerde diğer dokuların arasını dolduran temel ...