Paratiroid Hormon

Kısaca: Paratiroid hormon, parathormon veya PTH, paratiroid bezler tarafından salgılanan, vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon. ...devamı ☟

Paratiroid hormon, parathormon veya PTH, paratiroid bezler tarafından salgılanan, vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon. Vücutta kalsiyum metabolizmasını ayarlayan en önemli hormondur. Bu hormon dokularda kendi reseptorüne bağlanarak işlev göstermekte, kan kalsiyum seviyesinin yükselmesine ve kan fosfor düzeyinin düşmesine neden olur. Hormonun aşırı salgılandığı durum hiperparatiroidi, az salgılandığı duruma ise hipoparatiroidi adı verilir. Biyokimyasal yapısı Paratiroid hormon (PTH) polipeptid yapısında bir hormondur. PTH disülfit bağı içermeyen 84 amino asitlik tek bir polipepdit zinciri olarak salgılanır. Bazik amino asitlerin yapıya yüksek miktarda katılması proteine bazik bir karakter kazandırır. İnsülin ve pek çok peptit hormon gibi prehormon (hormon-öncülü) olarak sentezlenir. Fonksiyonu PTH plazma kalsiyum düzeylerini artırdığı için düşük kalsiyum düzeyi ile (hipokalsemi) sentezlenmesi uyarılır. Yüksek kalsiyum düzeyi ile de sentez inhibe olur. Ayrıca D vitamininin en aktif formu olan 1-25 dihidroksikolekalsiferol PTH sentezini inhibe eder. Beta adrenerjik ajanlar ve düşük plazma magnezyum düzeyleri de PTH salgısını azaltır. PTH hücre zarındaki spesifik reseptörü ile etki gösterir. PTH adenilat siklazı aktive eder. Yükselen hücre içi cAMP düzeyleri sonuçta böbrek tübüllerinden kalsiyumun geri emilimini artırır. Böbreklerden kalsiyum atılımı azaltılırken fosfat atılımı artılrılarak plazma fosfat düzeyleri düşer. Bu durum 25 hidroksikolekalsiferolün hidroksilasyonunu uyararak D vitaminin aktif formunun yapımını uyarır. PTH'un böbrekler üzerine olan etkisinin toplam sonucu, plazma kalsiyum düzeyinin artması, plazma fosfat düzeyinin düşmesi ve D vitamini aktivitesinin artmasıdır. D vitamini; kemik ve bağırsaklara etki ederek plazma kalsiyum düzeyini yükseltir. İlişkili hastalıklar Hormonun aşırı salgılandığı durum hiperparatiroidi, az salgılandığı duruma ise hipoparatiroidi adı verilir. Primer ve sekonder hiperparatirodi görülebilir. Hormonun azlığı ya da çokluğu çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Paratiroid bezi
1 yıl önce

Paratiroid bezi, insan ve diğer dört üyelilerde boğazda yer alıp paratiroid hormon salgılayan endokrin bez. İnsanda genelde tiroid bezinin arkasında dört...

PTH
4 yıl önce

PTH şu anlamlara gelebilir: Paratiroid hormon, vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon Delik içi kaplama teknolojisi (Pin through...

Endokrin sistem
1 yıl önce

uyaran bir hormondur. Hipofizin ön lobundan salgılanan hormonlar: Büyüme hormonu, tiroid uyarıcı hormon (TSH), Adrenokortikotropik hormon (ACTH), lüteinleştirici...

İç salgı bezleri, Bağışıklık sistemi, Böbrek, Böbreküstü bezleri, Dahiliye, Dolaşım sistemi, Dış salgı bezi, Endokrinoloji, Hipotalamus, Hormon, Hormon sistemi
Hormon
1 yıl önce

Fakat klasik hormon tanımına uymayan, ama hormon etkisi gösteren bileşikler de vardır. Hipotalamik düzenleyici hormonlar, antidiüretik hormon, oksitosin...

Hiperkalsemi
1 yıl önce

metabolizmasını ayarlamadaki en önemli hormon paratiroid hormonudur. Tiroid bezinin içinde bulunan paratiroid bezinden salgılanan parathormon kandaki...

Hiperkalsemi, D vitamini, Diüretik, Kalsitonin, Kalsiyum, Kan, Osteoklast, Parathormon, Paratiroid, Paratiroid bezi, Tiroid bezi
Süt humması
4 yıl önce

Süt humması veya hipokalsemi, kan kalsiyum seviyesini düzenleyen paratiroid hormonunun doğum sonrası işlev gösterememesi sonucunda oluşur. Doğum felci...

Süt humması, Doğum, Fosfor, Genetik, Kalsiyum, Süt, Sığır, Taslak, Yem, Ziraat, Paratroid hormonu
Adrenokortikotropik Hormon
4 yıl önce

releasing hormon ya da kortikotropin salgılattırıcı hormon) ile birlikte) En önemli etkisi, adrenal korteksten kortikosteroid hormonların ve kortizolün...

Luteinleştirici hormon
4 yıl önce

Luteinleştirici hormon (LH, aynı zamanda lutropin olarak da bilinir), hipofizin ön lobunda üretilen glikoprotein yapıda bir hormondur. Kadınlarda ani...