Parmakl��Klar Ard��Nda

parmak

Parmak insanlarda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, hareket ettirilebilen, uzunca organların her birine verilen addır. Sağlıklı bir insanda 5'i sağ elde, 5'i sol elde, 5'i sağ ayakta ve 5'i sol ayakta olmak üzere to...

Parmak kelepçesi

Parmak kelepçesi, Ortaçağ Avrupası'ında popüler olan kanatlı vida biçimindeki, baş parmağı sıkıştırmaya yarayan bir işkence aletidir. Mahkumları itirafa zorlamak için kullanılırdı. Başparmak, metal levhalar arasına geçirilir, sonra vida çevrilerek parmakl...

Protylopus

Tetik

Tetik; ateşli silahlarda ateşlemeyi başlatan küçük kol. Hemen hemen tüm ateşli silahlarda tetik silahın alt kısmında, dipçik veya kabzanın başladığı yerde, çember bir muhafaza içinde bulunur ve baskın elin işaret parmağı ile kullanılır. Nadiren baş parmak...

viyolonsel

Viyolonsel (ya da çello) (violoncello ya da cello), 16. yüzyıl'da ilk örnekleri Fransa'da ortaya çıkan, esasen şekli kadın vücudunu andıran yaylı bir çalgıdır. 'Viola de gamba' adı verilen türü hariç perdesizdir.

Lee Redmond

parmak çocuk

adhara

orta parmak

Orta parmak insanda her iki elde de yüzük parmağı ve işaret parmağı arasında yer alan, üçüncü sırada bulunan parmaktır. Genelde ellerde yer alan en uzun parmaktır.

Polidaktili

Polidaktili veya polidaktilizm (Eski Yunanca πολύς (polus) "çok" + δάκτυλος (daktulos) "parmak"), hiperdaktili olarak da bilinir; doğuştan gelen fiziksel bir anormallik olarak el ya da ayak parmaklarının normalden çok sayıda olması halidir. A...