Ciddi bir eser taklit edilerek yazılmış komik ve karikatürümsü manzum eser.

Yunan edebiyatında en eski parodi örneği Batrakhomyomakhia'dır (Kurbağalarla Farelerin Savaşı); bu eser Homeros destanı üstüne yazılmış tek bürlesk parodi değildir; dolaylı belgelerden ve ele geçen bölümlerinden anlaşıldığına göre başka bir Homeros parodisi daha vardır: Margite. Ama yunan edebiyatında bilinçsiz olarak yazılmış parodiler de vardır: meselâ Aristophanes'in komedilerinde Euripides üslûbunun parodisine ras

Parodi

Ciddi bir eser taklit edilerek yazılmış komik ve karikatürümsü manzum eser.

Yunan edebiyatında en eski parodi örneği Batrakhomyomakhia'dır (Kurbağalarla Farelerin Savaşı); bu eser Homeros destanı üstüne yazılmış tek bürlesk parodi değildir; dolaylı belgelerden ve ele geçen bölümlerinden anlaşıldığına göre başka bir Homeros parodisi daha vardır: Margite. Ama yunan edebiyatında bilinçsiz olarak yazılmış parodiler de vardır: mesela Aristophanes'in komedilerinde Euripides üslubunun parodisine rastlanır.

İtalya'da, Ortaçağda da az çok işlenen parodi türü özellikle Rönesanstan sonra yaygınlaştı: Petrarca'nın lirik eserlerinin parodisini yazan Berni ve Maccheronee'nin bazı bölümlerinde Vergilius'un parodisini yapan Folengo, G.B. Lalli'nin Eneide Travestita'sındaki (Kılık Değiştirmiş Aeneas) hümanist bükolikten L. Folfore ve P. öita Finzi'ye kadar. Fransa'da yazılmış parodiler arasında özellikle Rabelais'nin eserlerindeki bazı bölümler ve Scarron'un Virgile Travesti'si (Kılık Değiştirmiş Vergilius) sayılabilir.

İngiltere'de parodi, XVIII. yy.da özellikle Trajedilerin Trajedisini çağdaş trajediyi sergileyen ve Joseph Andrews ve Dostu Abraham Adams'ın Serüvenlerinin Hikayesi'nde Richardson'un Pamella'sındaki duygusallığı alaya alan F. Fielding tarafından başarıyla işlendi.

Ciddi eserlerin ilham ve üslubunun karikatürü olan parodi, dahice bir eğlence olmasından başka, tenkit düşüncesinin bir uygulamasıdır; bu durum özellikle tiyatro eserlerinde görülür; Edoardo Scarpetta tarafından sahneye konan D'Annunzio'aun Figlia di İorio (İorio'nun Kızı) eski parodi örneklerinden biridir.

parodi

Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratan bir oyun türü.

parodi

ciddi sayılan bir yapıtın bir bölümünü ya da tümünü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir öz vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki çıkaran tür.

parodi

Türkçe parodi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. parody, skit

parodi

Türkçe parodi kelimesinin Fransızca karşılığı.
parodie [la]

parodi

Türkçe parodi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Parodie

Parodi (Serdar Ortaç) sözleri

Serdar Ortaç tarafından albümünde söylenen Parodi adlı şarkının sözleri.

Anılar seçer insanın yaralı sonunu
Aradan geçen yılların demeye lafı yok
Havadan sudan bahsedip günü oyaladık
O kadar gecikti ki bu aşk seneye tadı yok

Bu kapıdan iyisi de gönüllü geçiyor
Hayat onu bile bile ölümlü seçiyor
Hevesini kıra kıra bir lokma çocuğun
Eline koz veriyor

O da bunu bile bile yalancı çıkacak
Doğanın özüne göre savaşçı olacak
Yüreğini köle gibi elinde tutanın
Canını çok yakacak

Olursa iki oda bir ev
Huzur da olur acısı da
Kölen de olur o cadılar
Evine arabasına

Çok üzücü ama seni arayamadım
Bu geçici parodiye dayanamadım
İkimizi tanımanın acelesi yok
Yüreğimin ikizine yaranamadım

Yanıtlar