Prisbit ya da Parsbit, 730'lu yıllar boyunca Hazar Kağanlığı'nın kadın kağanı. Prisbit, Müslüman kaynaklarında "Hazarlar kağanının annesi" olarak geçmektedir.

Parsbit

Parsbit ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Prisbit

Yanıtlar