Ppm, (İng.: Parts per million) milyonda bir birime verilen isimdir. Herhangi bir karışımda toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine 1 ppm denir.

Parts per million

Parts per million ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ppm

Yanıtlar