Pasifik Deprem Kuşağı

Pasifik Deprem Kuşağı Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 81’i gerçekleşir. Bu bölge Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleut Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’yı içine alır.

Pasifik Deprem Kuşağı, yeryüzündeki depremlerin yüzde 81’i gerçekleşir. Bu bölge Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleut Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’yı içine alır.

Amerika : Alaska ve Meksika körfezi arasındaki kısım olup, sığ depremler bilinir, (M> 8) güneyde bulunan San - Andres fayı uzun zamandan beri faaliyet gösterir.

Meksika - Merkezi Bölge: Bu kısımlarda sık vukua gelen sığ ve orta derinlikte depremler meydana gelir.

Peru - Şili : Bu kısımlar yüksek seviyede sismik aktiviteye sahiptir. Faylanmalar kıyıya paraleldir. Çok sayıda sığ hazanda orta derinlikte depremler olur. Dünya üzerindeki en aktif bölgeler-

- Yeni Zelanda ve Japonya : Sahile paralel dip fay sistemleri vardır. Büyük tarihi depremlerin yer aldığı kısımdır. Kuzeye doğru Alaskamn güneyindeki adaların sismisitesi çok yüksektir. Faylanmalarda düşey atım yatay atıma nazaran daima fazla olmaktadır. (Aleution adaları)


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.