Patojen

Kısaca: Patojen, hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde. Bu terim çoğunlukla çok hücreli organizmaların işleyişini ve hücre bütünlüğünü bozan yapılar için kullanılır; ancak bunun yaninda, tek hücrelileri etkileyen patojenler de vardır. ...devamı ☟

Hastalık yapan madde veya mikroorganizmalar.

patojen

Hastalık oluşturan:
"Patojen mikrop."- .

patojen

hastalık oluşturan.

patojen

Türkçe patojen kelimesinin Fransızca karşılığı.
pathogène

patojen

Türkçe patojen kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. pathogen

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Patojen
3 yıl önce

kullanılır; ancak bunun yanında, tek hücrelileri etkileyen patojenler de vardır. Patojen kelimesi, Antik Yunanca´daki "pathos" (acı) ve "genesis" (oluşma)...

Patojen, AIDS, Anjin, Bakteri, Candida, Enfeksiyon(tıp), Epidemiyoloji, Escherichia coli, Giardia lamblia, HIV, Halkalı solucan
Makrofaj
3 yıl önce

bağlanmış olduğu hücrelere karşı duyarlıdırlar. Bir makrofaj bir patojeni içine aldığında, patojen bir kofulun içine alırlar daha sonra bu koful bir lizozomla...

Makrofaj, Kan, Antijen, Antikor, Ateroskleroz, B hücreleri, B hücresi, Bazofil, Bağışıklık sistemi, Doğal öldürücü hücre, Endotel
Proteobakteriler
6 yıl önce

cinsler, hayvan ve bitki simbiontları (örn. Rhizobia) ve tehlikeli bir patojen grubu olan Rickettsiaceae 'yı da kapsar. Ökaryotik hücrelerdeki mitokondrinin...

Proteobacteria, Taksokutu, Acetobacter, Amonyak, Anaerobik, Bakteri, Bartonella henselae, Bilimsel sınıflandırma, Caulobacteraceae, Enterobacteriaceae, Escherichia
Alt ünite aşı
6 yıl önce

vadeden aşı tiplerindendir. Geleneksel tip aşılarda enfeksiyona neden olan patojen (virüs veya bakteri) bütün haliyle, ya canlı ama düşük dozda ya da öldürülmüş...

Alt ünite aşı, AIDS, Gp120, HIV, Tıp
Virülans
3 yıl önce

mutasyonları taşıyan patojenler taşımayanlara kıyasla daha avantajlı bir durumda olsalar da, konak organizma için çok zararlı olabilirler. Patojen konak organizmaya...

Escherichia
3 yıl önce

kadar benzer oldukalri gösterilmiştir. Patojen olan ve olmayan bazı E. coli türleri arasındaki farklılık, bazı patojen E.coli türleri ile Shigella türleri...

Escherichia, Bilimsel sınıflandırma, DNA, Dizanteri, E. coli, Elektron mikroskobu, Endospor, Enterobacteriaceae, Enterobacteriales, Escherichia coli, Gram-negatif
Dezenfektan
3 yıl önce

(Franzızca desinfection): Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir...

Dezenfektasyon, Endospor, Kimya, Taslak
Kompleman sistemi
3 yıl önce

Alternatif kompleman yolu, patojenin yüzeyinde doğrudan bulunan C3 hidrolizis ile tetiklenir. Bu, diğer yollardaki patojen-bağlayıcı protein gibi güven...