Patrologia Graeca

Patrologia Graeca (ya da Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca) Yunanca dilinde kaleme alınmış, bilhassa Hristiyan Kilise Babaları ve çeşitli çağdaş yazarların eserlerinin toplandığı bir koleksiyondur. 1857 ila 1866 yılları arasında 161 cilt halinde J. P. Migne tarafından Paris'te yayınlanmıştır.

İlk yayınlar sadece metinlerin Latince tercümelerini içeriyordu (81 vols., 1856-61). İkinci seri, Yunanca metin ile birlikte Latince tercümeyi de içermekteydi. (166 vols., 1857-66). Bu versiyonda, bir sütun Yunanca metin, diğer sütun Latince metinle karşı karşıya gelecek şekilde yayınlanmıştır. Yunan orijinal metnin eksik olduğu bazı yerler, günümüze ulaşmış olan Latince parçalardan tamamlanmıştır. Sadece bir yerde orijinal metnin Latince günümüze ulaşmadığı bir bölümde Süryanice'den ekleme yapılmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.