M.S. 2. yüzyılın sonlarında yaşamış ünlü Yunan gezgin ve coğrafyacı. Roma imparatorlarından Antoninus Pius (M.S. 138-161) ve Marcus Aurelius (M.S.161-180) zamanında yaşamıştır. Periegesis tes Hellados (Yunanistan'ın Tasviri) isimli, 10 ciltlik, bir eser kaleme almıştır.

Pausanias

Pausanias M.S. 2. yüzyılın sonlarında yaşamış ünlü Yunan gezgin ve coğrafyacı. Roma imparatorlarından Antoninus Pius (M.S. 138-161) ve Marcus Aurelius (M.S.161-180) zamanında yaşamıştır. Periegesis tes Hellados (Yunanistan'ın Tasviri) isimli, 10 ciltlik, bir eser kaleme almıştır.

Yunanistan'ın Tasviri dönemin Yunan mitolojisi, kültleri ve dinleri ile dönemin anıtları ve topografisi açısından çok önemlidir. Klasik çağ üzerine yapılan modern arkeolojik çalışmalarda sıklıkla kullanılmıştır. Olympia ve Delphi'nin mimarisinden ve dini özelliklerinden, yolculuğunda gördüğü her türlü dini gruptan ve doğal özelliklerden bahsetmiştir.

Her ne kadar Yunanistan'ın Tasviri ile Yunanistan üzerine bize verdiği detaylı bilgilerle tanınsa da, aslından Yunanistan dışında da pek çok yere seyahat etmiştir. Orta doğu (Kudüs dahil), Mısır, İtalya ve Makedonya'yı gezmiştir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar