Pavia (mora)

Mora

Mora Güney Yunanistan'ın büyük bir kısmını içine alan, dut yaprağı biçimindeki denize uzanan kara parçası. Morea, Latince “dut” manasına gelir. Eski Yunan devirlerinde bu kara parçasına Peloponese denirdi. Mora, Ege Denizine uzanan çok dağlık bir yarımada...

Peloponnese

Mora şu anlamlara gelebilir;

Kütahya Antlaşması

Kütahya Antlaşması (1833) Osmanlı Devletiyle Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Mora (Portekiz)

Mora belediyesi, Portekiz'in Alentejo bölgesine bağlı Alto Alentejo altbölgesinin belediyelerinden biridir.

Mora (Bölge)

Mora, (Yunanca: Πελοπόννησος, Peloponnesos) Yunanistan'da bir idari bölge.

1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı

1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı Osmanlı İmparatorluğu `nun Karlofça Antlaşması`yla kaybettiği toprakları geri almak amacıyla savaştığı ancak başarısızlıkla sonuçlanmış bir savaşlar dizisidir.

Nafplion

Nafplion (Yunanca: Ναύπλιον ''Nafplion'', Türkçe: Mora Yenişehri), Yunanistan'ın Mora coğrafi bölgesinin Argolis ilinin yönetim merkezi durumundaki şehir. Argolikos Körfezinde bulunan kent ve 1829-1834 yılları arasında Yunanistan'ın ilk başkenti oldu.

Mora, Portekiz

Mora belediyesi, Portekiz'in Alentejo bölgesine bağlı Alto Alentejo altbölgesinin belediyelerinden biridir.

Mora Eyaleti

Mora Eyaleti veya Mora Beylerbeyliği, 1661 yılında IV. Mehmed zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti.