Peçevî İbrahim Paşa Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı. Güney Macaristan’da Mohaç ile Zigetvar arasındaki Peç kasabasında 1574 yılında doğdu. Babası, Bosna’da Alaybeyoğulları diye tanınan bir âileye mensup olan Câfer Beydir. Annesi ise Sokullu âilesindendir.

Peçevi İbrahim Efendi

Peçevi İbrahim Efendi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Peçevi İbrahim Paşa

Yanıtlar