Pe��Temal

.pe

.pe Peru için internet ülke kodu üst seviye alan adıdır. (ccTLD)

Fleksografi

Fleksografi veya yaygın olarak kullanılan adı ile flexo (flekso), genellikle ambalaj sanayisinde kullanılan bir baskı türüdür. Genellikle ambalaj sanayisinde kullanılmakla birlikte, etiket sanayisinde de kullanılır. Bu baskı türünde nyloprint klişe kalıpl...

Antiope

Antiope ([æn ˈtaɪ o pe]):

Pe (harf)

Pe harfi İbrani alfabesinin 17. harfi olup Arap alfabesindeki muadili Fe harfidir. Karşılığı Yunan alfabesinde Pi (Π), Latin alfabesinde P ve Kiril alfabesinde Pe'dir. Kelime başında ve ortasında פ, kelime sonunda da ף olarak yazılır.

İbrani Alfabesi

İbrani Alfabesi: Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan İbranice'nin yazımında kullanılan bir alfabe. Hemen birçok Sami (Semitik) dil gurubuna bağlı dilde olduğu gibi İbrani Alfabesi de sağdan sola doğru yazılan 22 temel sessiz harften oluşmaktad...

Pe

Pe ya da be (Պ, պ; tam ismiyle պէ ya da պե, [pʼɛ]/[bɛ]), Ermeni alfabesinin 26. harfidir. Klasik Ermenice'de [p], Doğu Ermenicesi'nde [pʼ], Batı Ermenicesi'nde ise [b] sesi yapar.

Temal

birimdir. Nüfusu 2011 yılı itibarı ile 1,562'dir. Temal idari birimi Arra, Gushta, Kllogjen, Koman, Malagji-Kajvall, Qerret, Serma, Telum, Toplana ve Vila

Fe (harf)

Fe ( ف ) Arap alfabesi'nin yirminci harfi. İbranice muadili Pe harfidir.

Pe 1-19

Pe 1-19 veya PN G026.5-03.0, Kalkan takımyıldızı yönünde bulunan bir gezegenimsi bulutsudur. 1960'larda Çek gökbilimci Luboš Perek tarafından keşfedilmiştir.

Hong Kong Disneyland