Peaked

Peaked

1. anlamı i. sivri tepe, dağ zirvesi, zirve; can alacak nokta, en mühim nokta, en başarılı zaman; den. gizin cundası, yelkenin çördek yakası; den. demirin tırnak ucu. peak load elek. en fazla tahmil miktarı. peaky s. sivri tepeli. ,zirve,xyz zirveye çı.
2. anlamı s. zayıf düşmüş, bitkin halde. peakedness i. bitkinlik, zafiyet. ,sıska,xyz zirveye çık.

Peaked

Peaked İngilizce anlamı ve tanımı

Peaked anlamları

  1. (imp. & p. p.) of Peak
  2. (a.) Sickly; not robust.
  3. (a.) Pointed; ending in a point; as, a peaked roof.

Peaked tanım:

Kelime: 2peak
İşlev: verb
intransitive senses : to reach a maximum (as of capacity, value, or activity) -- often used with out
transitive senses : to cause to come to a peak, point, or maximum

Peaked ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Ailing, Indisposed, Poorly, Sickly, Unwell,

Peaked

İngilizce Peaked kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. visera: con visera, puntiagudo

Peaked

İngilizce Peaked kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. spitz, verhärmt, abgehärmt

Peaked

İngilizce Peaked kelimesinin İtalyanca karşılığı.
agg. appuntito, a punta, aguzzo; con visiera

Peaked

İngilizce Peaked kelimesinin Portekizce karşılığı.
adj. doentio: com aspecto doentio, macilento, pálido, pontiagudo, terminado em ponta

Peaked

s. tepeli, zayıf düşmüş, süzülmüş

Peaked

İngilizce Peaked kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. puntig, scherp

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.