Pedoloji

Kısaca: Pedoloji toprakların yapısını, oluşumunu, dağılışını inceleyen bilim dalıdır. Topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar, bunların ortaya çıkardığı sonuçlar bu bilimin inceleme kapsamındadır. Pedoloji toprak bilimi toprak yapısı, arazi kullanımı gibi uygulamaya yönelik çalışmalara da kaynaklık eden önemli bir bilim dalıdır. ...devamı ☟

Pedoloji toprakların yapısını, oluşumunu, dağılışını inceleyen bilim dalıdır. Topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar ile bunların ortaya çıkardığı sonuçlar bu bilim dalının inceleme kapsamındadır. Pedoloji toprak bilimi toprak yapısı, arazi kullanımı gibi uygulamaya yönelik çalışmalara da kaynaklık eden önemli bir bilim dalıdır.

pedoloji

Çocuk bilimi.

pedoloji

Türkçe pedoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. pedology

pedoloji

( paid çocuk, logos bilim) eğib. çocukbilim.
( pedon toprak, logos bilim) toprakbilim.

İlgili konular

bilim

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pedoloji
3 yıl önce

Pedoloji, diğer adıyla "Toprak bilimi", toprakların yapısını, oluşumunu, dağılışını inceleyen ve topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar ile...

Pedoloji, Bilim, Taslak
Toprak bilimi
3 yıl önce

önemli yaşama faktörlerinden biridir.  Pedoloji, günümüzde en önemli bilim dalları içerisinde yer almaktadır. Pedoloji(Toprak Bilimi) toprağın yapısını, oluşumunu...

Ekoloji
3 yıl önce

klimatoloji, kimya, jeoloji, jeomorfoloji, meteoroloji, morfoloji, patoloji, pedoloji ve zooloji gibi bilim dalları ile yakın ilgisi vardır. Araştırma konusu...

Ekoloji, Anatomi, Bakteriyoloji, Bitki, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Deniz biyolojisi
Doğa bilimleri
3 yıl önce

Materyal bilimi Yer bilimleri Jeoloji Jeofizik Jeodezi Hidroloji Meteoroloji Pedoloji Litoloji Jeomorfoloji Coğrafya Okyanusbilim Toprakbilim Fizik Doğa bilimleri...

Fizik, Kimya, Biyoloj, Coğrafya, Teknoloji, Bilim
BİYOCOĞRAFYA
3 yıl önce

botanik, zooloji, ekoloji, jeoloji, jeomorfoloji, klimatoloji, genetik, pedoloji ve tıp canlılar biliminin yardımcı bilim dallarıdır. Biyocoğrafya; 1.Tarihsel...

Biyocoğrafya, Biyocoğrafya
Fiziki coğrafya
3 yıl önce

gerçekleşmiştir. Pedoloji Doğal çevrede olan toprakları inceler. Toprak biliminin iki dalından biridir. Edapoloji diğer daldır. Pedoloji esas olarak toprak...

Coğrafya, Fizik, Bilim, Bilimin dalları, Topoğrafya, Biyoloji, Dünya, Dağlar, Ovalar, Göller, Nehir, Tektonik, Deprem
Fen Bilimleri
3 yıl önce

Hidroloji&Hidrografi, Oşinografi, Toprak bilimi, Glasiyoloji, Jeomorfoloji, Pedoloji, Limnoloji, Biyocoğrafya, Mineraloji, Çevre bilimi, Hidrojeoloji, Palinoloji...

Bilim, Sosyal Bilimler, Fizik, Kimya, Jeoloji, Astronomi, Matematik, Tıp
Jeoloji
3 yıl önce

Sedimentoloji veya Tortul bilimi Sismoloji veya Deprem bilimi Toprak bilimi Pedoloji (toprak bilimi) Mağarabilim (Speleoloji) Stratigrafi Biyostratigrafi Oşinografi...

Jeoloji, 1494, 1555, 1556, 1638, 1686, 1778, 1779, 1785, 1795, 1797