Pedosfer

Pedosfer (Toprakküre), yerkürenin en dış katmanı olan Litosfer (Taşküre) üzerini kaplayan toprakların oluşturduğu katmandır. Yunan dilinde "pedon" (toprak) ve sfaíra (küre) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Pedeosfer ile birlikte litosfer (taşküre), atmosfer (havaküre), hidrosfer (suküre) ve Biyosfer doğal çevreyi oluşturur.

Pedosferi oluşturan topraklar, kayaçların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yollarla ayrışması ile oluşur. Bitkilerin tutunup, büyüdüğü katmandır. Toprak içinde bitki ve hayvan atıkları (humus) ile kum, kil, mikroskobik canlılar, hava, su bulunur.

Bitkiler fotosentez yaparak güneşten gelen enerjiyi canlıların kullanabileceği hale getirir. Pedosferde bitkilere ev sahipliği yaptığından ekosistem açısından oldukça önemlidir.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.