Pentoz

pentoz
Pentoz

pentoz

Türkçe pentoz kelimesinin İngilizce karşılığı.
pentose

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pentoz fosfat yolu
3 yıl önce

Pentoz-Fosfat yolu veya diğer adıyla heksoz monofosfat yolu, amacı organizmaya NADPH ve pentozlar sağlamak olan bir metabolik yoldur. Bu metabolik yol...

Polisakkarit
3 yıl önce

şekerler” de denir. Yalnız heksoz veya pentoz birimlerinden meydana gelenler olduğu gibi, bazıları da hem heksoz hem pentoz birimleri ihtiva ederler. Heksozlardan...

Şekerler, Deoksiriboz, Etçil, Fotosentez, Fruktoz, Galaktoz, Glikojen, Glikoz, Karaciğer, Kas, Kolloid
Monosakkarit
6 yıl önce

trioz, dört karbonlular teroz, beş karbonlular pentoz, altı karbonlular heksoz adını alırlar. Pentozlardan riboz (C5H10O5) ve deoksiriboz (C5H10O4) nükleik...

Şekerler, Deoksiriboz, Etçil, Fotosentez, Fruktoz, Galaktoz, Glikojen, Glikoz, Karaciğer, Kas, Kolloid
Tetroz
3 yıl önce

bulunmaktadır. Bu nedenle dört farklı stereoizomer mümkündür. Doğal olarak görülen tetrozlar aşağıdaki gibidir: D-Eritroz D-Treoz Trioz Pentoz Heksoz Heptoz...

Trioz
3 yıl önce

sırasıyla aldotrioz ve ketotrioz'dan alınmıştır. D-aldotrioz veya D-gliseraldehit: Ketotrioz veya dihidroksi aseton: Dioz Tetroz Pentoz Heksoz Heptoz...

Nükleotit
3 yıl önce

pürin, sitozin, timin ve urasil ise birer pirimidindir. Nükleotitlerin pentoz kısmı riboz veya deoksiriboz'dur. Şeker kısmı deoksiriboz ise nükleotidin...

Nükleotit, Adenin, Azot, DNA, Genetik, Guanin, Karbon, Nükleik asit, Pirimidin, RNA, Riboz
Heksoz
3 yıl önce

Organic Chemistry. Allyn and Bacon. KB1 bakım: Birden fazla ad: yazar listesi (link) Library of Congress catalog 66-25695 Trioz Tetroz Pentoz Heptoz Glukoz...

Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat
3 yıl önce

fotosentezin Kalvin döngüsündeki biyosentetik tepkimelerde kullanılır. Pentoz fosfat döngüsünün yükseltgenme evresi, hücrelerde NADPH'nin başlıca kaynağıdır...

Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat, Top ve çubuk modeli, Alkol, Anabolizma, Fotosentez, Kimyasal formül, Kloroplast, Kolesterol sentezi, Molekül ağırlığı, Nikotinamid adenin dinükleotit, Nükleik asit