Pergel ve cetvel çizimi

Pergel ve çizgilik çizimi, belli uzunlukta doğrular, belli büyüklükte açılar ve diğer geometrik şekilleri çizmek için sadece ideal bir çizgilik (işaretsiz cetvel, veya cetvel tahtası) ve pergel kullanılmasıdır.
Kullanılacak cetvelin sonsuz uzunlukta olduğu, üzerinde işaretleri olmadığı ve tek bir kenara sahip olduğu varsayılır, bu araç çizgilik olarak adlandırılır.

Pergel ve cetvel çizimi

Pergel ve cetvel çizimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Pergel ve çizgilik çizimleri

Yanıtlar