Periodik cetvel

Periyodik tablo kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir.

Periodik cetvel

Periodik cetvel ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Periyodik tablo

İlgili konuları ara

Yanıtlar