Perispri

Kısaca: Perispri,klasik ruhçuluk anlayışına göre, ruh ve beden bağlantısını sağlayan yarı maddî bir bağdır, ruhun normal koşullarda göremediğimiz esirî bedenidir. ...devamı ☟

Perispri
Perispri

Perispri, klasik ruhçuluk anlayışına göre, ruh ve beden bağlantısını sağlayan yarı maddi bir bağdır, ruhun normal koşullarda göremediğimiz esiri bedenidir. Madde-dışı bir varlık olan ruh madde evreninde icraatte bulunabilmek için doğal olarak bir araca gereksinim duyar ki, bu araca perispri adı verilir. Bu, ruhun bir bakıma mantosu,örtüsü ve dışa ait, maddi uygulama aracıdır. Fiziksel beden, perispri kalıbı üzerine kuruludur; insan bedeninin ruhtan beslenmesini sağlayan ve insan bedenini ayakta tutan perispridir. Ölümden sonra yok olmaz, ruha bağlı kalmaya devam eder. Perispriyi teozoflar astral,mantal,kozal bedenler şeklinde kısımlara ayırırlar.

İlgili konular

ruh spiritüalizm portalı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Spiritizm
6 ay önce

şöyle özetlenebilir: 1- İnsan üç bölümden oluşur: Ruh, ‘perispri’ ve fiziksel beden. Perispri, ruh ve fiziksel beden arasında irtibatı sağlar, yarı-maddi...

Spiritizm, Bedri Ruhselman, Neo-spiritüalizm, Perispri, Pisagor, Platon, Reenkarnasyon, Ruh, Spiritüalizm, Spiritüalizm Portalı
Ka
6 ay önce

kimi metapsişikçiler için “duble”dir, kimi spiritüalistlere göre de, perispridir. Antik Mısır metinlerinde ka hakkında şöyle denilmektedir: “Ka fiziksel...

Ka, Hiyeroglif, Kuş, Perispri, Astral beden, Mısır Hiyeroglif yazısı
Trans
6 ay önce

halleri de vardır. Ruhçuluğa göre ruh ve beden ilişkisinin, dolayısıyla perispri ve beden ilişkisinin gevşemesiyle oluşan özel bir bilinç halidir. Metapsişikçiler...

Trans, Değişik şuur halleri, Hipnoz, Medyumluk, Metapsişik, Parapsikoloji, Perispri, Ruh, Ruhçuluk, Spiritüalizm Portalı, Trance müzik
Hipnoz
6 ay önce

alanındaki yerini almıştır. Hipnoz, ruh ve beden ilişkisinin (sonuçta perispri ve beden ilişkisinin) gevşemesi sonucunda oluşan bir degajman halidir....

Hipnoz, Değişik şuur halleri, Ekminezi, Franz Anton Mesmer, Hayvansal manyetizma, Hipnotizma, Hipnotizör, Mesmer metodu, Psikoloji, Spiritüalizm Portalı, Taslak
Psikostazi
3 yıl önce

Mısır metinlerinde Psikostazi, özetle, şöyle açıklanır: Ölü, “ka”sıyla (perispri) Osiris’in önüne, 42 ilahın huzuruna çıkar. Ezoterik kaynaklara ve sembolizm...

Psikostazi, Amenti, Ezoterik, Hermetizm, Horus, Ka, Maat, Mısır í–lüler Kitabı, Mısır ölüler kitabı, Osiris, Osiris dini
Reenkarnasyon
6 ay önce

ilkelerinden bazıları şunlardır: İnsan üç bölümden oluşur: Ruh, ‘perispri’ ve fiziksel beden. Perispri, ruh ve fiziksel beden arasında irtibatı sağlar, yarı-maddi...

Reenkarnasyon, Ankh, Antik çağ, Brezilya, Budist, Budizm, Ekminezi, Gnostik, Hindu, Kabbala, Katharlar
Dezenkarnasyon
3 yıl önce

kullanılamaz. Spiritüalist terminolojideki terimlerle dezenkarnasyon, ruhun, perisprisini bedenden çekerek konsantrasyonunu spatyuma kaydırmasıdır. Spiritüalist...

Dezenkarnasyon, Hipnoz, Mevlana Celaleddin Rumi, Montesquieu, Perispri, Platon, Ruh, Spatyum, Spiritizm, Spiritüalizm, Spiritüalizm Portalı
Ruh
6 ay önce

Teozofi'deki esîrî -astral beden kavramına ve Deneysel Spiritüalizm'deki perispri kavramına yakın bir anlam içerir. Kişi geliştikçe ka'sı da gelişir. Kişinin...

Ruh, Din, Dini, Felsefe, Felsefi, Madde, Neo-spiritüalizm, Spiritüalizm Portalı, Taslak, İlahi irade yasaları