Peristil

Peristil (Yunanca. περίστυλον peristylon; peri: 'çevre' stylon 'sütun' Latince peristylium) antik mimarlıkta sütunlu koridorlar ile çevrelenmiş dikdörtgen biçimli üstü açık bir avlu.

MÖ 5. yüzyılda kendini Yunan mimarisinde gösteren peristil, MÖ 2. yüzyıldan itibaren Roma mimarisince de devralınmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.