Periyodat

Periyodat İngilizce telaffuz: [pəˈraɪ.ədeɪt] iyot ve oksijenden oluşan bir anyon. İyotun +7 yükseltgenme seviyesinde olduğu, iyotun oksianyonlarından biridir. Diğer perhalojenatlardan, perklorat gibi, farklı olarak iki form halide bulunabilir: metaperiyodat IO4 veya ortoperiyodat IO5−6.

Periyodatlar, 1833'de periyodik asiti ilk kez sentezleyen,  Heinrich Gustav Magnus ve C. F. Ammermüller tarafından keşfedilmiştir.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.