burda 2 a nın genel bilgileri yani ne tür bilgiler içeriyor nasıl bilgiler içeriyor bunu öğrenmek istiyorum.çok fazla detaya girmeye gerek yok.biraz fazla bilgi verirseniz sevinirim

Periyodik tablonun baştan ikinci grubunda (dikey sırasında) yer alan elementlerdir.

Alkalinler ya da Toprak Alkali Metaller:
Sıklıkla beyaz renkli olup, yumuşak ve işlenebilir yapıdadırlar. Alkali metallerden daha az tepken (tepkimelere girmeye eğilimli) karakterde olmalarının yanında, erime ve kaynama sıcaklıkları da daha yüksektir. İyonlaşma enerjileri de alkali metallerden daha yüksektir. Toprak elementleri ismi, bu gruptaki elementlerin toprakta bulunan oksitlerinin, eski kimyabilimciler tarafından ayrı birer element olarak düşünülmesinden gelir.

* 2+ oksidasyon basamağında bulunurlar.
* Ca,Sr,Ba ve Ra suyu ayrıştırma özelliklerinden dolayı suda kolay çözünmeyen kuvvetli bazik bileşikler verirler.
* Bu metallerin bileşikleri genellikle kristal suyu alarak kristallenir.

<strong>Bu grup 6 element içerir:</strong>
* Berilyum
* Magnezyum
* Kalsiyum
* Stronsiyum
* Baryum
* Radyum

Yanıtlar