Periyodik Cetvelin Grupları

Periyodik tabloda yer alan elementler, gösterdikleri belirli ortak özelliklere göre gruplar halinde incelenirler. Her dikey sütün bir. guruptur. Aynı grupta bulunan elementler benzer özellikler gösterir.

Periyodik tabloda yer alan elementler, gösterdikleri belirli ortak özelliklere göre gruplar halinde incelenirler. Her dikey sütün bir. guruptur. Aynı grupta bulunan elementler benzer özellikler gösterir.

Periyodik tabloda 8 tane A 8 tane de B gurubu vardır. A grubu elementlerine baş grup elementleri de denir. Bazı grupların özel adları şöyledir.
  • ``1A grubu`` Alkali metaller denir. Hidrojen hariç hepsi metaldir.
  • ``2A grubu`` Toprak alkali metalleri denir. Hepsi metaldir.
  • ``3A grubu`` Toprak metalleri olarak adlandırılır.
  • ``7A grubu`` Halojenler olarak adlandırılır.
  • ``8A grubu`` Soygazlar bu grupta yeralır.
B grubu elementlerinin tamamı metaldir. B grubu elementlerine iç geçiş metalleri de denir. B grubunun 2 ilginç özelliği vardır. 2A grubu ile 3A grubu arasında yer alır.
  1. 1B den başlamaz. 3B ile başlar. (2A dan sonra geldiğinden) 2B ile biter. (2B den sonra 3A gelir)
  2. 8B grubu yanyana 3 lü element gruplarından oluşur. VIIIB grubunda yatay benzerlikler dikey benzerliklerden daha önemlidir.


}

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.