Permanganat

Kısaca: Permanganat manganın 7+ değerlikli oksidi, permanganat asidinin tuzu. Permanganat asidi, koyu menekşe renkli ve kuvetli bir asittir. En önemli tuzu olan potasyum permanganat (KMnO4) susuz rombik kristaller halindedir. Yoğunluğu 2,70 g/cm3tür. 20°C'de 100 g suda 6,3 g çözünür. Sodyum permanganat üç kristal suyu taşır (NaMnO4.3H2O) ve suda kolay çözünür. Permanganatlar, manganatın elektrolitik olarak veya klor ile yükseltgenmesinden elde edilirler. Permanganat, asidik ortamda beş elektro ...devamı ☟

permanganat
Permanganat

Permanganat manganın 7+ değerlikli oksidi, permanganat asidinin tuzu. Permanganat asidi, koyu menekşe renkli ve kuvetli bir asittir. En önemli tuzu olan potasyum permanganat (KMnO4) susuz rombik kristaller halindedir. Yoğunluğu 2,70 g/cm3tür. 20°C'de 100 g suda 6,3 g çözünür. Sodyum permanganat üç kristal suyu taşır (NaMnO4.3H2O) ve suda kolay çözünür.

Permanganatlar, manganatın elektrolitik olarak veya klor ile yükseltgenmesinden elde edilirler. Permanganat, asidik ortamda beş elektron alarak mangan (II) iyonuna indirgenir.

Kullanılışı: Potasyum permanganat tıpta nadiren ağız yoluyla (şeker hastalıklarında) veya yılan zehirlenmelerine karşı deri altına şırınga edilerek kullanılır. Oksitleyici özelliğinden dolayı, jinekolojide, dermatolojide ve içme sularının sterilizasyonunda (bakteri öldürücü olarak) faydalanılan ve yakıcı olmayan iyi bir antiseptiktir.

Analitik kimyada kantitatif analizlerde reaktif olarak faydalanılır. Volümetrik titrasyonda oksalat, etilen vs. tayininde ve klor gazı elde edilmesinde kullanılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

permanganat

Potasyum permanganat.

permanganat

Almanca permanganat kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. permanganate

permanganat

Türkçe permanganat kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Permanganat (das) ] n. permanganate, dark purple salt of permanganic acid (Chemistry) n. permanganate

permanganat

mikrop öldürücü olarak kullanılan, suda eriyiği menekşerenginde bulunan potasyum permanganatın kısa adı.

permanganat

Almanca permanganat kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. permanganate (m)

permanganat

Almanca permanganat kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. permanganato (m)

permanganat

Almanca permanganat kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. permanganato (m)

permanganat

Almanca permanganat kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. permanganat (n)

permanganat

Türkçe permanganat kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Permanganat

misafir - 8 yıl önce
PERMANGANAT TEKSTİLDE DENİM SEKTÖRÜNDE AĞARTMA KİMYASALI OLARAK KULLAANILIR VE ÇOK ÖNEMLİ BİR KİMYASAL BİLEŞİKTİR

Mustafa sağdıç - 4 yıl önce
400 grm suya kaç gram permanganat konursa dezenfektan olur

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

permanganat Resimleri

Permanganat
3 yıl önce

Permanganat, içinde manganat(VII) iyonu (MnO4−) barındıran kimyasal bileşiklere verilen genel addır. Eczacılık alanında kullanılan permanganatlar, güçlü...

Gümüş permanganat
6 yıl önce

Gümüş permanganat kimyasal formülü AgMnO4 olan bir kimyasal bileşiktir. Gümüş permanganat monoklinik kristal sistemine ait mor renkli kristallere sahiptir...

Potasyum permanganat
3 yıl önce

Potasyum permanganat, koyu menekşe renkte kristal yapılı bir tuz (KMnO4). Klorun potasyum manganata etkisiyle elde edilir. Suda çözünerek menekşe renginde...

Manganometri
6 yıl önce

Potasyum permanganatla yapılan redoks titrasyonlarına verilen ad. Volumetrik (hacimsel) bir kimyasal analiz yöntemidir. Potasyum permanganat redoks titrasyonlarında...

Manganometri, Hacim, Kimya, Kimyasal analiz, Redoks, Taslak, Volumetri, İndikatör, Potasyum permanganat
Bileşik
3 yıl önce

bazlar, oksitler, tuzlar olarak sınıflandırılır. Tuz: NaCl Potasyum permanganat: KMnO4 Asetik asit: CH3COOH Kalsiyum karbonat: CaCO3 Amonyum fosfat:...

Bileşik, Bileşik
Saf su
3 yıl önce

damıtılmış su ile çalışılmaktadır. İkinci damıtmadan önce suya kalsium permanganat eklemek organik artıkların uzaklaştırılmasını sağlar.Saf su iletken değildir...

Saf su, Azot, Laboratuvar, Organik, Su, Tuz, Çözelti, İnorganik, Çeşme suyu
Columnaris
6 yıl önce

sülfonamid ve nitrofuran ilaçlarla banyo uygulanır. Antiseptik banyolardan (bakır sülfat, malaşit yeşili, potasyum permanganat banyosu) yararlanılabilir....

Hipoklorit
3 yıl önce

oluşturlmasında ana kök olarak kullanılır. Hipokloritler, manganı oksitler ve permanganatı oluşturur. Hipoklorit, organik bileşiklerle temasında ekzotermik tepkimeye...