Permute

Permute

1. anlamı f. değiş tokuş etmek, mübadele etmek, sırasını değiştirmek. permutable s. değiştirilebilir. permutably z. değiştirilebilecek şekilde. ,xyz değişik sıraya koy.
2. anlamı devşirmek. sirasini degistirmek.

Permute

Permute İngilizce anlamı ve tanımı

Permute anlamları

  1. (v. t.) To exchange; to barter; to traffic.
  2. (v. t.) To interchange; to transfer reciprocally.

Permute tanım:

Kelime: per·mute
Söyleniş: p&r-'myüt
İşlev: transitive verb
Türleri: per·mut·ed; per·mut·ing
Kökeni: Middle English, to exchange, from Middle French or Latin; Middle French permuter, from Latin permutare, from per- mutare to change -- more at MUTABLE
: to change the order or arrangement of; especially : to arrange in all possible ways
- per·mut·able /-'myü-t&-b&l/ adjective

Permute ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Commute, Transpose,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.