pervane

Pervane Bir eksene dikey olarak bağlanan iki veya daha çok kanattan ibaret, içinde bulunduğu akışkana (hava veya sıvı) itme veya çekme hareketi veren alet. Geceleri ışık etrafında dönen kelebeklere de pervane denir. Büyük ve Türkiye Selçuklularında, İlhanlılarda dirliklerle (has, zeamet, tımar) ilgili fermana da pervane adı verilirdi.

Pervaneler dönen bir milin göbeğinde bağlantılıdırlar. Mil dönünce pervaneler de döner. Kanatlar katı olmayan akışkana gerekli hareketi verebilmesi için

Pervane

Pervane Bir eksene dikey olarak bağlanan iki veya daha çok kanattan ibaret, içinde bulunduğu akışkana (hava veya sıvı) itme veya çekme hareketi veren alet. Geceleri ışık etrafında dönen kelebeklere de pervane denir. Büyük ve Türkiye Selçuklularında, İlhanlılarda dirliklerle (has, zeamet, tımar) ilgili fermana da pervane adı verilirdi.

Pervaneler dönen bir milin göbeğinde bağlantılıdırlar. Mil dönünce pervaneler de döner. Kanatlar katı olmayan akışkana gerekli hareketi verebilmesi için değişik şekillerde eğik olarak yapılır. Deniz araçlarında kullanılanlar kısa ve geniş, uçaklardakiler ise uzun ve dardır. Pervaneye gerekli hareket verildikten sonra dönmesiyle meydana getirdiği enerji, içinde bulunduğu akışkanı (suyu, havayı) harekete geçirir. Bu hareketten doğan enerji, su üzerindeki pervaneli deniz aracını hareket ettirir. Uçaklardaki pervanenin hasıl ettiği enerji ise bu vasıtayı havalandırır ve havada uçurur. Vasıtaya önden bağlanan pervane çekici, arkadan bağlanmışsa itici vazife görür.

Kullanıldığı yerler değişik olan pervanelerin çap ve biçimleri, gördüğü hizmete göre hesap edilir. Özellikle uçağın belli bir hıza ulaştıktan sonra kalkabilmesi ve havada süratle yol alabilmesi için kullanılacak pervanenin çap ve biçiminin çok iyi hesap edilmesi gerekir. Bu hesaplamada pervanenin çapı, kanatların faydalı yüzeyiyle bütün yüzeyi arasındaki oran gibi hususlar dikkate alınır. Gemi pervaneleri bronz, dökme demirden, bazan da çelikten, uçaklarda kullanılanlar ise tahta, maden alaşımı veya çelikten yapılır.

On sekizinci yüzyılda pervane kullanma fikri doğmuş ve 1776'da Bushuell yaptığı denizaltıda iki pervane kullanmıştır. Üzerinde yapılan devamlı çalışmalar sonucunda pervaneler, 1840 yıllarında gemilerde kullanılmaya başlandı. Zamanla çarkların yerini alan pervaneler Özellikle dalgalı denizde çarktan daha faydalı olmaktaydı. Augustin Normand adındaki bir Fransız, yaptığı çok kanatlı bir pervaneyle saatte yirmi kilometreye yakın bir hız sağladı. Bundan sonra pervaneler bütün motorlu ve buharlı deniz vasıtalarında kullanılmaya başlandı. Gemilerde, teknelerde yaygın olarak kullanılan pervaneler, 20. yüzyılda insanların havada uçmasını sağlayan en önemli unsur oldu. Zamanımızda da bazı uçaklarda hala pervane kullanılmakta, helikopterdekilerse, aracın her yöne hareketiyle havada dengesini sağlamaktadır.

pervane

Osmanlıca pervane kelimesinin Türkçe karşılığı.
f. Fırıldak çark. * Geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek. * Haberci, kılavuz.

pervane

geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek; geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek. döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki ya da ikiden çok kanattan yapılmış aygıt; döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki ya da ikiden çok kanattan yapılmış aygıt. selçuklularda ve ılhanlılarda has, zeamet, tımar ile ilgili olarak verilen ferman; selçuklularda ve ılhanlılarda has, zeamet, tımar ile ilgili olarak verilen ferman.

pervane

Türkçe pervane kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. propeller, moth, rotor

pervane

Türkçe pervane kelimesinin Fransızca karşılığı.
phalène [la], hélice [la]

pervane

Türkçe pervane kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Falter, Propeller

Pervane (Niyazi Koyuncu) sözleri

Niyazi Koyuncu tarafından albümünde söylenen Pervane adlı şarkının sözleri.

İster unut geldiğini
İster al git gördüğü
İster unut geldiğini
İster al git gördüğünü
Düşür ister tuzağına
At ister en uzağına
Gelirim ben geri bu divane
Bir sevdaya bahaneyim
Ateşteyim pervaneyim
Bir sevdaya bahaneyim
Ateşteyim pervaneyim
Kanarım her sözlerine
Dönerim bir kör sevgine
Yanarım ben yanarım bu divane

Pervane (Haluk Levent) sözleri

Haluk Levent tarafından Aç Pencereni albümünde söylenen Pervane adlı şarkının sözleri.

Gençlik başımda duman
Şu gurbet eller yaman
Süslü püslü hayaller
Yarimi benden çalan
Böyle sevda olmaz olsun
Bu devirde aşk yalan
Sevmek benim derdim olsun
Sen yine bana derman
Ne dediysem uslanmıyor
Bu gönül deli divane
Her gidenin peşinde
Her güzelel pervane
Gülmüyor küskün yüzüm
Bağrımı deldi sözün
Sensiz bu dünya haram
Kalmadı tersim düzüm

Pervane (Mikail Aslan) sözleri

Mikail Aslan tarafından albümünde söylenen Pervane adlı şarkının sözleri.

Pervaneyim pervane
Ahuzar oldum ateşte
Perim deydi tenine
Yandım kavruldum

Döndüm döndüm nice döndüm
Ahuzar oldumda döndüm

Aramam derman derdine
Görünmez yüküm/mikail+aslan gözünde
Perim deyince tenine
Oynar yüreğim içinde
Oynar direğim içinde

Pervaneyim pervane
Gözlerin hep tanyerinde
Kızıla dönsün artık küreyi alem
Kızıla dönsün karanlık gece
Yansın yansın da kavrulsun
Çıranın içine dönsün

Pervane (Ahmet Aslan) sözleri

Ahmet Aslan tarafından _ albümünde söylenen Pervane adlı şarkının sözleri.

Pervaneyim pervane

Ahuzar oldum ateşte

Perim deydi tenine

Yandım kavruldumDöndüm döndüm nice döndüm

Ahuzar oldumda döndümAramam derman derdine

Görünmez yüküm gözünde

Perim deyince tenine

Oynar yüreğim içinde

Oynar direğim içindePervaneyim pervane

Gözlerin hep tanyerinde

Kızıla dönsün artık küreyi alem

Kızıla dönsün karanlık gece

Yansın yansın da kavrulsun

Çıranın içine dönsün

Pervane (Özdemir Erdoğan) sözleri

Özdemir Erdoğan tarafından albümünde söylenen Pervane adlı şarkının sözleri.

Ben bal arısı gibiydim senden önce
Bak pervanelere döndüm seni görünce
Yana yana kül olsam her an
Yine de senden ayrılamam
Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam
Yana yana kül sendeyim.com olsam her an
Yine de senden ayrılamam
Bin yıl yaşasam yine sana doyamam
Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel
Seni almazsam gözlerim açık gider
Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel
Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
Sana gönlümü verdim nazlı güzel
Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel
Seni almazsam gözlerim açık gider
Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel
Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
Sana gönlümü sendeyim.com verdim nazlı güzel
Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel
Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
Sana gönlümü verdim nazlı güzel

Pervane (Aynur Doğan) sözleri

Aynur Doğan tarafından albümünde söylenen Pervane adlı şarkının sözleri.

Pervaneyim pervane
Ahu zar oldum ateşe
Tenim deydi tenine yandım kavruldum
Tenim deydi tenine yandım yandım
Döndüm döndüm nice döndüm
Ahu zar oldum da döndüm

Aramam derman derdine
Görünmez yüküm gözünde
Tenim deyince tenine
Oynar yüreğim içinde

Pervaneyim pervane
Gözlerim hepten yerinde
Kızıla dönsünartık karanlık gece
Yansın yansın da kavrulsun
Çıranın içinde

Aramam derman derdine
Görünmez yüküm gözünde
Tenim deyince tenine
Oynar yüreğim içinde

Pervane (murat celik) sözleri

murat celik tarafından albümünde söylenen Pervane adlı şarkının sözleri.

Bakışın düştü içimler oldu
Dudağından bal eyledim gönlüm saz oldu

Gözlerin bir ateş ben pervaneyim
Bıraktım kendimi ateş gül oldu

Gözyaşlarım tenine bir çocuk bıraktı
Kaybolan neydi ki beni böyle ağlattı

Ben bende değilim ki
Ben sendeki beni sevdim
Bana senden gelen acıyı
Gönlüme zikir eyledim

Pervane (Zuhal Olcay) sözleri

Zuhal Olcay tarafından _ albümünde söylenen Pervane adlı şarkının sözleri.

Ben bal arısı gibiydim senden önce
Bak pervanelere döndüm seni görünce
Yana yana kül olsam her an
Yine de senden ayrılamam
Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam
Yana yana kül olsam her an
Yine de senden ayrılamam
Bin yıl yaşasam yine sana doyamam

Sana gönlümü verdim nazlı güzel
Seni ağlatsam gözlerim açık gider
Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel
Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
Sana gönlümü veridim nazlı güzel (2x)

Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel
Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel
Sana gönlümü veridim nazlı güzel (2x)

Pervane (Mirkelam) sözleri

Mirkelam tarafından albümünde söylenen Pervane adlı şarkının sözleri.

Pervane

Bir gördüm kelebek eski kaldı

Bir döndün dağları bahar aldı

Tek bir ışık görülmezken ümitten

Bir gülüşün bakışın gözümü aldı

Kalbim bir sıcaklık ister bedenime

Gönlüm dolunay olmuş girmiş çekimine

Pervane olmuşum ben pervane aşkına

Pervane dönmüşüm bak dönmüşüm şaşkına

İster de aptal aşık, ister sıkıldım artık

Pervane olmuşum sana ah, pervane olmuşum sana

Söz-Müzik: Mirkelam

Pervane (Yüksek Sadakat) sözleri

Yüksek Sadakat tarafından Yüksek Sadakat albümünde söylenen Pervane adlı şarkının sözleri.

Aman dönerim aşkının etrafın da pervaneyim
Pervaneyim sana
Yürüyorum sokaklarda sen evinde uyurken
Saatten haberim yok belki geç belki erken

Kaderin cilvesinden şarabın öfkesinden
Anladım ki kaçış yok bu aşkın pençesinden
İşten eve dönerken susayıp su içerken
Her daim aklımdasın

Hayat akıp giderken
Hayat akıp giderken
Hayat akıp giderken

Sen parla ben döneyim aşkının etrafında
Bir yanıp bir söneyim alacakaranlıkta

Yürüyorum sokaklarda sen evinde uyurken
Saatten haberim yok belki geç belki erken
Kaderin cilvesinden şarabın öfkesinden
Anladım ki kaçış yok bu aşkın pençesinden
İşten eve dönerken susayıp su içerken
Her daim aklımdasın

Hayat akıp giderken
Hayat akıp giderken
Hayat akıp giderken

Sen parla ben döneyim aşkının etrafında
Bir yanıp bir söneyim alacakaranlıkta
alacakaranlıkta
alacakaranlıkta, alacakaranlıkta

Pervane (Nilgül) sözleri

Nilgül tarafından albümünde söylenen Pervane adlı şarkının sözleri.

Garibin çilesi ölünce bitermiş
Gün olur bir gün devran dönermiş
Aşk bu fakir zengin bilmezmiş
Sevince kalp dili aynı söylermiş
Aşka pervane
Oldum divane
Sen ben yok oldu
Kalktı göz perde
Sevene sevdiği şirin gelirmiş
Bir sözü bazen ölüm demekmiş
Aşk bu fakir zengin bilmezmiş
Sevince bülbüller ayini ötermiş
Aşka pervane
Oldum divane
Sen ben yok oldu
Kalktı göz perde

Pervane (Mustafa Ceceli) sözleri

Mustafa Ceceli tarafından albümünde söylenen Pervane adlı şarkının sözleri.

Ay damlar yüzüne ben izlerim seni
Bir gölge gibi bırakmam peşini
Rüzgarda savrulan taç yapraklar gibi
Buldum eşimi bırakmam

Öncesi sonrası bitti bu son durak
Bir karar değil ki bu kalbimin emrine uymak

Ben elini diye ateşi tuttum, aaaay
Artık ne acıtır beni ne korkutur yakar
Sor pervane nasıl ölümüne uçar
Aşkın vurduğu yerde gül üstüne gül açar

İster benle yürü ister yolda bırak
AN'ı bütüne mümkün yaymak
Benden gitsen bile ben gitmem senden
Öptüm bir kere sürer yanmak

Pervane (Goktan) sözleri

Goktan tarafından albümünde söylenen Pervane adlı şarkının sözleri.

Gelemiyorum diye arama beni
Gelmiyorsan tek bir nedeni olur
Anlarımki bu gece bana
Başka bir yerde bir neşe bulunur

Aya baktım ay mavi
Yaya kalmam vallahi
Bulurum bu gece başka birini
Unuturum seni billahi

Pervane pervane olsan
Seni aramam bir daha
Dünyayı gezsen dolaşsan
Bulamazsın ayarımda

Yanıtlar