--}}

Pervane

Pervane Bir eksene dikey olarak bağlanan iki veya daha çok kanattan ibaret, içinde bulunduğu akışkana (hava veya sıvı) itme veya çekme hareketi veren alet. Geceleri ışık etrafında dönen kelebeklere de pervane denir. Büyük ve Türkiye Selçuklularında, İlhanlılarda dirliklerle (has, zeamet, tımar) ilgili fermana da pervane adı verilirdi. Pervaneler dönen bir milin göbeğinde bağlantılıdırlar. Mil dönünce pervaneler de döner. Kanatlar katı olmayan akışkana gerekli hareketi verebilmesi için

Pervane Bir eksene dikey olarak bağlanan iki veya daha çok kanattan ibaret, içinde bulunduğu akışkana (hava veya sıvı) itme veya çekme hareketi veren alet. Geceleri ışık etrafında dönen kelebeklere de pervane denir. Büyük ve Türkiye Selçuklularında, İlhanlılarda dirliklerle (has, zeamet, tımar) ilgili fermana da pervane adı verilirdi.

Pervaneler dönen bir milin göbeğinde bağlantılıdırlar. Mil dönünce pervaneler de döner. Kanatlar katı olmayan akışkana gerekli hareketi verebilmesi için değişik şekillerde eğik olarak yapılır. Deniz araçlarında kullanılanlar kısa ve geniş, uçaklardakiler ise uzun ve dardır. Pervaneye gerekli hareket verildikten sonra dönmesiyle meydana getirdiği enerji, içinde bulunduğu akışkanı (suyu, havayı) harekete geçirir. Bu hareketten doğan enerji, su üzerindeki pervaneli deniz aracını hareket ettirir. Uçaklardaki pervanenin hasıl ettiği enerji ise bu vasıtayı havalandırır ve havada uçurur. Vasıtaya önden bağlanan pervane çekici, arkadan bağlanmışsa itici vazife görür.

Kullanıldığı yerler değişik olan pervanelerin çap ve biçimleri, gördüğü hizmete göre hesap edilir. Özellikle uçağın belli bir hıza ulaştıktan sonra kalkabilmesi ve havada süratle yol alabilmesi için kullanılacak pervanenin çap ve biçiminin çok iyi hesap edilmesi gerekir. Bu hesaplamada pervanenin çapı, kanatların faydalı yüzeyiyle bütün yüzeyi arasındaki oran gibi hususlar dikkate alınır. Gemi pervaneleri bronz, dökme demirden, bazan da çelikten, uçaklarda kullanılanlar ise tahta, maden alaşımı veya çelikten yapılır.

On sekizinci yüzyılda pervane kullanma fikri doğmuş ve 1776'da Bushuell yaptığı denizaltıda iki pervane kullanmıştır. Üzerinde yapılan devamlı çalışmalar sonucunda pervaneler, 1840 yıllarında gemilerde kullanılmaya başlandı. Zamanla çarkların yerini alan pervaneler Özellikle dalgalı denizde çarktan daha faydalı olmaktaydı. Augustin Normand adındaki bir Fransız, yaptığı çok kanatlı bir pervaneyle saatte yirmi kilometreye yakın bir hız sağladı. Bundan sonra pervaneler bütün motorlu ve buharlı deniz vasıtalarında kullanılmaya başlandı. Gemilerde, teknelerde yaygın olarak kullanılan pervaneler, 20. yüzyılda insanların havada uçmasını sağlayan en önemli unsur oldu. Zamanımızda da bazı uçaklarda hala pervane kullanılmakta, helikopterdekilerse, aracın her yöne hareketiyle havada dengesini sağlamaktadır.

Diğer anlamları

pervane

Osmanlıca pervane kelimesinin Türkçe karşılığı.
f. Fırıldak çark. * Geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek. * Haberci, kılavuz.

pervane

Türkçe pervane kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. propeller, moth, rotor

pervane

geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek; geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek. döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki ya da ikiden çok kanattan yapılmış aygıt; döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki ya da ikiden çok kanattan yapılmış aygıt. selçuklularda ve ılhanlılarda has, zeamet, tımar ile ilgili olarak verilen ferman; selçuklularda ve ılhanlılarda has, zeamet, tımar ile ilgili olarak verilen ferman.

pervane

Türkçe pervane kelimesinin Fransızca karşılığı.
phalène [la], hélice [la]

pervane

Türkçe pervane kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Falter, Propeller

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Pervane
pervane