Sinop ve havalisinde kurulan beylik. Beyliğin kurucusu olan Muînüddîn Süleymân Pervane’nin babası Mühezzibeddîn Ali Kâşî, Sultan İkinci Keyhüsrev (1238-1246)in vezîriydi. Moğollar Anadolu’ya girip Kösedağ Muhârebesini kazandıkları sırada, Moğolların Kumandanı Baycu’ya ricâ ederek, Selçuklu Sülâlesinin yerlerinde bırakılmasını temin etmişti.

Pervaneoğulları

Pervaneoğulları ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Pervaneoğulları Beyliği

Yanıtlar