Pessinus

Kısaca: Anadolu’da (önce­leri Frigya, sonraları Galatia bölgesinde) kutsal şehir. (Bugün Balahisar.) Ptolemaios, şehrin Aleksandria (İskenderiye) meridyeni­nin biraz doğusunda yer aldığını yazar. Kaynaklar, Pessinus’tan iznik (Nikaia), Es­kişehir (Dorylaeion), Ankara (Ankyra) yolu­nun çıktığını bildirirler. ...devamı ☟

Pessinus
Pessinus

Pessinus (Ballıhisar) ören yeri, Ankara-Eskişehir karayolu üzerinde Sivrihisar yakınlarındaki Ballıhisar'da bulunmaktadır. Pessinus, tanrıların anası Kibele olarak anılan tanrıçanın ünlü kutsal yerleşmesiyle birlikte “Rahipler Devleti” şeklindeki antik bir Frig yerleşmesiydi. Ana Tanrıça'nın şekilsiz taştan yapılmış kült heykelinin (Baitylas) gökten indiğine inanılıyordu.

Kent, Bergamalılar'ın egemenliği altında kalmıştı, fakat Galatlar'ın saldırısına rağmen buradaki rahipler sınırlı bir özgürlüğe sahip olabilmişlerdi. Kenti beş Frigyalı ve beş de Galat rahiple birlikte bir baş rahip yönetmişti. MÖ. 204 yılında Roma senatosunun Pessinus'a elçiler gönderip Kibele'nin kült heykelini Roma'ya getirtmesi ve orada inşa ettirilen bir tapınağa bu heykelin yerleştirilmesiyle kent çok büyük bir üne kavuştu. MÖ. 25 yılında Augustus, Galatia eyaletini kurunca, Pessinus Romalıların yönetimine geçmiştir.

Tapınak

Yapı çok ilginç bir plana sahiptir. Dar kenarlarında altı, uzun kenarlarında on bir sütun bulunan peristasis (antik tapınağın etrafını çeviren sütun dizisine verilen ad) Hellen tapınağının değişik bir uygulamasını göstermektedir. Yapıyla ilişkisi olan ve bir theatron (Antik Yunan tiyatrosunda seyircilerin oturduğu kısma verilen ad) işlevi gören gösterişli bir basamak sırası ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle Belçikalı araştırıcılar onu bir tiyatro-tapınak olarak tanımlamışlardır.

Buna rağmen Ekrem Akurgal söz konusu basamakların Kibele kültü ile ilgili olduğunu düşünmektedir. Çünkü tapınağın yeraltı bölümü Aizonai Tapınağı'nda olduğu gibi buna işaret etmektedir. Mimari süslemelerine göre tapınak MS. 1. yy'ın ilk yarısında yapılmıştır. Açık bir alanı üç yandan çeviren portiko (çatısı sütunlarla taşınan hol) kalıntıları buranın bir agora olarak düzenlendiği görünümünü vermektedir. Yapı, eski Anadolu kültürleriyle ilişkili Hellen tapınakları şeklinde batıya bakmaktadır.

İlgili konular

ballıhisar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ballıhisar, Sivrihisar
6 yıl önce

bağlı bir mahalledir. Köy Roma İmparatorluğunun önemli şehirlerinden Pessinus'un tam üzerinde kuruludur. Mermer yapılı birçok kalıntı bulunmaktadır. Örneğin;...

Ballıhisar, Sivrihisar, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahiler, Sivrihisar, Aktaş, Sivrihisar
Midas Anıtı (Yazılıkaya)
3 yıl önce

adlandırılan ve çok geniş bir coğrafyaya yayılan bölgedeki anıtların en görkemlisidir. Pessinus-Ballıhisar Dorlion- Şarhöyük Gordion- Yassıhöyük Amorium-Hisarköy...

Kaldırım, Sivrihisar
6 yıl önce

yerindeki antik kalıntıların kaldırım taşlarına benzerliğinden almıştır. Pessinus ve Amorium ören yerlerinin arasında bulunmaktadır ve muhtemelen aynı dönemde...

Kaldırım, Sivrihisar, 1997, 2000, 2004, 2007, Ahiler, Sivrihisar, Aktaş, Sivrihisar, Alpu, Eskişehir, Asfalt, Aydınlı, Sivrihisar, Aşağıkepen, Sivrihisar
Kibele
3 yıl önce

sahip olduklarına inanılan bu tılsımlı taşlardan en ünlüsü vaktiyle Pessinus’ta bulunan, Kibele kara-taşı olarak bilinir. Friglerde bereket ve çoğalmanın...

Kibele, Anadolu, Artemis, Attis, Frigya, Grek, Hitit, Madrid, Mitoloji, Roma, Taslak
Aşağıkepen, Sivrihisar
6 yıl önce

edilmektedir. Köy yerleşim merkezi olarak Galatlılara kadar dayanır. Yakınındaki Pessinus (Ballı hisar) ayrıca Kepen çayı (Keban başı) gibi akar suyun bulunması...

Aşağıkepen, Sivrihisar, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahiler, Sivrihisar, Aktaş, Sivrihisar
Şarhöyük
3 yıl önce

(Hitit Devri), Demir Çağı, Helenistik Dönem, Roma Dönemi ve Bizans Dönemi. Pessinus-Ballıhisar Gordion- Yassıhöyük Amorium-Hisarköy Midas City-Yazılıkaya ^...

Şarhöyük, 1989, Arkeoloji, Eskişehir, Muhibbe Darga, Roma, Sakarya Nehri, Taslak, Antik Dorilaion
Orakl
3 yıl önce

orakl merkezlerinden bazıları Efes, Hierapolis, Sard, Patara, Klaros ve Pessinus’ta bulunuyordu. Kayıtlara göre, antik çağda, sorununun yanıtını bulmak ya...

Orakl, Apollon, Didim, Durugörü, Efes, Hierapolis, Kahinlik, Kehanet, Klaros, Manteuma, Okültizm Portalı
Galatlar
3 yıl önce

ve Trogmi adlı üç boy şeklinde örgütlendi. Orta Anadolu'da Sivrihisar (Pessinus), Ankara (Ankyra) ve Yozgat Büyüknefes (Tavium) bu üç boyun merkezi oldu...

Galatlar, Taslak şablonları, Taslak madde