petek

Petek, arıların çiçek polenlerinden elde ettikleri balı depolama ve yumurtalarını barındırma yeri. Şekli en az malzemeyle en çok yer kullanmak için en iyi şekil olan altıgendir.

petek

(Türkçe) Kadın ismi 1. Kovanda arıların içine bal yaptıkları göz, mum tekerleği. Kovan. 2. Minarenin şerefe ile külah arasındaki kısmı. Bacalarda külahın altındaki çıkıntılı kısım.

petek

arıların yumuratalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı balmumu yuvacıklar topluluğu; minarelerde külah ile şerefe arasındaki bölüm.
bu yuvacıklar topluluğunun balsızı.
kimi bölgelerde balçıktan yapılan ve dikine duran sandık biçimindeki tahıl ambarı.

petek

1 . Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu.
2 . Bu yuvacıklar topluluğunun bal olmayanı.
3 . Isıtma tesisatında ısı dağıtımını, içinden sıcak su geçerek sağlayan dilim, radyatör:
"Kalorifer peteği."-
4 . mimarlikMinarelerde külah ile şerefe arasındaki bölüm.
5 . halk ağzındaBalçıktan yapılan ve dikine duran sandık biçimindeki tahıl ambarı.
6 . halk ağzındaArı kovanı.

petek

Türkçe petek kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. honeycomb

petek

Türkçe petek kelimesinin Fransızca karşılığı.
alvéole [le], cellule d'abeille

petek

Türkçe petek kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Wabe

Yanıtlar