Petrol ��R��Nleri

Petro-dolar

Petro-dolar, petrol satışlarından elde edilen geliri tanımlamak için kullanılan terim. Petrol satın almak isteyen her ülke ya da kuruluş, karşılığında dolar vermek, bu doları da bir yerden bulmak zorundadır.

Petrolün coğrafyası

Bilinen petrol rezervleri, özellikle büyük kömür rezervleriyle karşılaştırılınca çok az­dır. Bununla birlikte, yeni petrol yatakla­rının bulunması, üretimden biraz daha hızlı bir tempoda gelişmektedir.1939′dan beri, kesin rezervler 6 misli, üretim i...

Akaryakıt Gemileri

Alm. Tanker (m), Fr. Bateau-citerne, İng.

Petrol Ambargosu

Petrol Ambargosu, 1973 1973 Arap-İsrail Savaşı sonucunda OPEC (The Organization of Petroleum Exporting Countries-Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ülkelerinin, savaşta İsrail'e yardım eden ülkelere petrol arzını durdurması. Batılı ülkeler kendi endü...

BTC Petrol Boru Hattı

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattının uzunluğu, toplam 1,774 kilometreyi buluyor. Boru hattının 440 kilometrelik bölümü Azerbaycan'dan, 260 kilometresi Gürcistan'dan geçiyor. Projenin Türkiye kesimi ise 1,074 kilometreden oluşuyor.

Petrol

Petrol, hidrokarbonlar oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine özgü kokusu olan, yeraltından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağı. Latince’de taş anlamına gelen "petra" ile yağ anlamına gelen "oleum" sözcüklerinden oluşmuştur.

Petrol (anlam ayrımı)

Petrol şu anlamlara gelebilir:

İran Petrol Borsası

İran Petrol Borsası, İran`ın Kiş adasında 20 Mart 2006`da açılması planlanan ancak açılışı 2007 Mart ayına petrol borsası.

Petrol ve doğal gaz yatakları

Günümüzde, birinci zamanın (Kambriyen) başından üçüncü zamanın (Miyosen) ortasına kadar sıralanan bütün arazilerde petrol veya ta­biî gaz bulunmuştur. Meselâ, Sahra yatak­ları hem Devonyen (Zarzaitin) veya Kar­bon devri (Ecele), hem de Triyas (Hassi» Mesu...

Petrol Kralları

''Petrol Kralları'', başrollerini Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisinin oynadığı 1978 tarihli komedi filmi.