Peygamberlik

Kısaca: Peygamber (Farsça: پیامبر), Tanrı tarafından bir dini veya dini ögretiyi yaymakla görevlendirildiğine inanılan kişidir. İnananlar peygamberlerin yaratıcıdan bir vahiy yoluyla alınan bir mesajla geldiğine inanırlar. ...devamı ☟

Peygamberlik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Peygamber

peygamberlik

Peygamber olma durumu, yalvaçlık.

peygamberlik

peygamber olma durumu, yalvaçlık.

peygamberlik

Türkçe peygamberlik kelimesinin Almanca karşılığı.
Prophezeiung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Peygamber
1 yıl önce

gönderileceğini kabul etmesidir. Tarih içerisindeki yeri incelendiğinde, peygamberlik kavramının İbrahimî dinlerde yer aldığı ve Orta Doğu'ya özgü olduğu görülmektedir...

Hz. Muhammed, Hz, İsa, Hz, Musa, Hz. İbrahim, İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik, Adem, Al-i İmran Suresi, Allah, Arapça, Buda, Davud, Eski Ahit, Farsça, Hud, Kitabı Mukaddes
Sahte Peygamber
4 yıl önce

dinin veya aynı gelenekten gelen başka dinlerin inananları tarafından peygamberliği kabul edilmeyen kişileri tanımlamak için kullanılan bir kavram. Bu kavram...

Sözde Peygamberler, Bahailik, Bahaullah, Budizm, Din, Hz.Muhammed, Hıristiyan, Kur'an, Kutsal Ruh, Mani, Mesih
İlhad
1 yıl önce

ilk dönemlerinden beri, felsefi düşüncenin etkisiyle İslâm dinini ve peygamberlik kurumunu eleştirerek filozofları peygamberlerden üstün tutmak amacıyla...

Ankebût Suresi
4 yıl önce

evlerin en dayanıksızı örümcek evidir. Surede başlıca, Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme gibi temel inanç konuları ile, Nuh, İbrahim,...

Lokman suresi
1 yıl önce

Lokman'a verilen gizemli bilgi (hikmet), Lokman’ın oğluna öğütleri, tevhid, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve haşr konularına yer verilerek kıyamet günü...

Lokman Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Kalem suresi
1 yıl önce

değinmeler bu surede detaylandırılmıştır. Bu surede, Abdullah oğlu Muhammed`e peygamberlik verildiği, niye bir başkasının değil de kendisinin peygamber yapıldığı...

Kalem Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Ra'd suresi
1 yıl önce

içerisinden Nil, Fırat gibi ırmaklar akar. Surede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilmek ve hesap ile Arap Paganların İslam hakkında...

Ra`d Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i İmran Suresi, Alak Suresi, Allah, Ankebut Suresi
Cin Suresi
1 yıl önce

yıldızların şeytanlara fırlatılmasıyla oluşur. Surede ayrıca tevhid, peygamberlik ve öldükten sonra dirilmek gibi meseleler de konu edilmektedir. İslam...

Cin Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi