Peyzaj

Kısaca: Ana konusu bir tabiat veya şehir parçasını göstermek olan resim, gravür veya desen: Suluboya, yağlıboya manzara/ peyzaj denir. Manzara değişik şekillerde düşünülebilir. Esas ikonunun arkasındaki boşluğu doldurmaya veya konunun özelliğine uygun yahut aykırı bir hava yaratmaya yarayan süsleyici bir fon olabilir. İnsani tabiatla kaynaştıran bir ruh halinin somut ifadesi de olabilir. Manzara resmi, Roma süsleme sanatında önemli yer tutardı. Manzara, daha çok, bir şiir, bir idil veya kahramanlı ...devamı ☟

peyzaj
Peyzaj

Ana konusu bir tabiat veya şehir parçasını göstermek olan resim, gravür veya desen: Suluboya, yağlıboya manzara/ peyzaj denir.

Manzara değişik şekillerde düşünülebilir. Esas ikonunun arkasındaki boşluğu doldurmaya veya konunun özelliğine uygun yahut aykırı bir hava yaratmaya yarayan süsleyici bir fon olabilir. İnsani tabiatla kaynaştıran bir ruh halinin somut ifadesi de olabilir.

peyzaj

Türkçe peyzaj kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. landscape, paysage

peyzaj

kır resmi: çoğunluğu peyzaj türündedir bu resimlerin.

peyzaj

Türkçe peyzaj kelimesinin Fransızca karşılığı.
paysage [le]

peyzaj

Türkçe peyzaj kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Landschaft

peyzaj

1 . Kır resmi.
2 . Bir yerin doğal görünüşü.

peyzaj

( Fransızca) Kadın ismi - Kır resmi.

İlgili konular

barbizon ekolü

ismail - 5 yıl önce

Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre peyzaj ne demek sorusunun cevabı ‘‘ Peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri tabii veya insanî unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelir. ’’


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

peyzaj Resimleri

Peyzaj
3 yıl önce

peyzaj mimarlığının ilgi alanı içindedir. Dolayısıyla peyzaj kavramı peyzaj mimarlığı çalışmalarının temelini oluşturur. Doğal peyzaj Kültürel peyzaj...

Peyzaj, Barbizon ekolü
Peyzaj mimarı
3 yıl önce

Peyzaj mimarı, peyzajı oluşturan doğal ve kültürel kaynakları koruyarak insanlar için güvenli, yaşanabilir, erişebilir, konforlu ve huzurlu mekanlar yaratan...

Peyzaj mimarlığı
3 yıl önce

Peyzaj mimarlığı, doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler...

Peyzaj Mimarlığı, Arboretum, Ekosistem, Maden, Orman, Spor, Turizm, Çevre, Üniversite, İklim, Botanik bahçesi
Peyzaj Ekolojisi
3 yıl önce

Peyzaj ekolojisi, peyzajdaki alansal modeller ve insan etkileri dahil özellikle bozulmanın rolü üzerine eğilerek bunların nasıl meydana geldikleri ile...

Peyzaj teknikerliği
6 yıl önce

Peyzaj teknikerliği, park, bahçe ve çevrenin düzenlemesinin yapılması, bakımı ve onarımı ile buralarda yetişecek süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması...

Peyzaj planlama
3 yıl önce

Peyzaj planlama; doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yaşam ortamlarının, koruma-kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal...

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi
3 yıl önce

Seçkin peyzajın yanı sıra gündelik ya da bozulmuş peyzajlar ile ilgilidir. Sözleşme koruma, bütün peyzajların planlanması ve yönetimi, yaşayan peyzajın değerinin...

Peyzaj mühendisliği
3 yıl önce

tariflenebilir ama peyzaj mühendisliği için bilinen en iyi tasarım profesyonelleri peyzaj mimarıdır. Peyzaj mühendisliği, antropojenik peyzajın yaratılması ve...