Peyzaj Mühendisliği

Peyzaj mühendisliği, ekolojik ölçütler doğrultusunda araziyi ve suyu şekillendirmek için matematik ve bilimin uygulamasıdır. Ayrıca yeşil mühendislik diye tariflenebilir ama peyzaj mühendisliği için bilinen en iyi tasarım profesyonelleri peyzaj mimarıdır.

Peyzaj mühendisliği, ekolojik ölçütler doğrultusunda araziyi ve suyu şekillendirmek için matematik ve bilimin uygulamasıdır. Ayrıca yeşil mühendislik diye tariflenebilir ama peyzaj mühendisliği için bilinen en iyi tasarım profesyonelleri peyzaj mimarıdır. Peyzaj mühendisliği, antropojenik peyzajın yaratılması ve tasarlanması için mühendislik ve diğer bilimlerin disiplinler arası uygulamasıdır. Bu farklılık geleneksel olarak alanın, arazinin yeniden ıslahı, iyileştirilmesi, yeniden kullanımını ve geri kazanımını kapsamaktadır. Bunu yaparken Peyzaj mühendisliği; Bilimsel disiplinler içerir: *Botanik *Ekoloji *Orman *Jeoloji *Jeokimya *Hidrojeoloji *Yaban hayatı ve biyoloji Uygulamalı Bilimler olarak; *Mühendislik jeomorfolojisi *Madencilik ve Peyzaj mimarlığı *Geoteknik *Geodesign *İnşaat *Tarım ve sulama Peyzaj mühendisliği, bildirilen kesin hedefler için tasarımlar yaparak başlangıç koşullarının belirlenmesini, yinelenen tasarımı, tasarım bilgisine dayalı performans tahmini, performansı izleme içererek mühendisliğin kuvvetli yönlerini temel alır. Peyzaj mühendisliğinin başarısının arkasında arazi ıslahı, yeniden kazandırma(madencilik faaliyeti sonrası gibi), düzenleme, yenileme, reklamasyon tarihi ve güçlü başarı örnekleri bulunmaktadır. Peyzaj mühendisliğinin ayırt edici özelliği ayrı bir disiplin gibi tutulması; inşaat ve tasarımın bilinen bütün aşamalarından itibaren arazi formu, şekili, parçaları(bileşenleri, alt katmanları) ile bitkilendirme tekniğinin birlikteliğidir. Peyzaj mühendisliği, geleneksel mühendisliğin tüm unsurlarını (planlama, araştırma, tasarım, yapım, işletme, değerlendirme, araştırma, yönetim ve eğitim) barındırıyor olsa da, üç ana alanda odaklanmıştır.İlk olarak kilit planlama, bir bütün olarak peyzaj hedef belirleme ve tasarım içerir. İkinci olarak, peyzaj tasarımı kilit planlama süreci içinde belirlenen güvenilir hedeflere ulaşmak için kişisel arazi şekillerinin tasarımına daha fazla odaklanmıştır. Peyzaj performans değerlendirmesi her iki taraf içinde kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda sorumluluk tahmini ve finansal güvence düzeyleri içinde önemlidir. Çok disiplinli bir ekip vasıtasıyla perfomans değerlendirmesi, tasarım ve planlamanın tekrarlanan, yinelenen süreci peyzaj mühendisliğinin temelidir. Peyzaj mühendisliği kapsamı *Arazi biçimleme (gradding) tanımı arazide teknik işlem ve çözümlerin gerçekleştirilmesi, çevreye zarar vermeden estetik ve işlevsel gerekler sağlanması,çevresel değerler doğrultusunda tasarım ve planlamanın gerçekleştirilmesi, kazı ve dolgu hacimlerinin denkleştirilmesi ve hesaplanması, arazi modeli oluşumu ve uygulamasında ölçme tekniklerinin mühendislik analizleri doğrultusunda yapılmasını, *Ulaşım, dolaşım, trafik, erişilebilirlik tanımları, yaya, bisiklet ve araç ulaşımı çözüm önerileri ve standartları, otopark yönetmeliği gereği ihtiyaç duyulan ölçüler ve standartlar içinde otopark alanlarının tasarlanmasını, meydan ve kavşaklar, * McKenna, G.T., 2002. Sürdürülebilir maden ıslahı ve peyzaj mühendisliği. Doktora Tezi, University of Alberta, Edmonton, Kanada 661p.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Peyzaj Mühendisliği ilgili konular

 • Robotik

  Robotik, makine mühendisliği -beraberinde uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği -, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgis
 • İTÜ Maden Fakültesi

  İçerisinde maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, petrol ve doğal gaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği ve yeni açılan cevher hazır
 • İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

  İTÜ`deki 11. fakülte olarak kurulmuştur. İçinde uçak mühendisliği, uzay mühendisliği, meteoroloji mühendisliği bölümleri vardır.
 • İTÜ İnşaat Fakültesi

  İçerisinde inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği ve jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümleri vardır.
 • Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

  Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Sakarya Üniversitesi içerisindeki 10 mühendislik bölümünü içermektedir. 1970 yılında kurulan f
 • ODTÜ Mühendislik Fakültesi

  ODTÜ Mühendislik Fakültesi ODTÜ içerisindeki 14 mühendislik bölümünü içermektedir. 1957 yılında kurulan fakültede ilk açılan bölüm M
 • ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) bağlı fakültelerden biridir. 2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Mühendislik ve Mimarlık
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi

  İTÜ Maden Fakültesi içerisinde maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, petrol ve doğal gaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği ve cevhe
 • Otomotiv mühendisliği

  otomotiv mühendisliği taşıt mühendisliğinin bir parçasıdır, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazıl
 • Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

  Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Karabük Üniversitesi'nin 12 mühendislik bölümünü içermektedir. 2005 yılında kurulmuş ve 20