Peyzaj mühendisliği, ekolojik ölçütler doğrultusunda araziyi ve suyu şekillendirmek için matematik ve bilimin uygulamasıdır. Ayrıca yeşil mühendislik diye tariflenebilir ama peyzaj mühendisliği için bilinen en iyi tasarım profesyonelleri peyzaj mimarıdır.

Peyzaj mühendisliği

Peyzaj mühendisliği, ekolojik ölçütler doğrultusunda araziyi ve suyu şekillendirmek için matematik ve bilimin uygulamasıdır. Ayrıca yeşil mühendislik diye tariflenebilir ama peyzaj mühendisliği için bilinen en iyi tasarım profesyonelleri peyzaj mimarıdır. Peyzaj mühendisliği, antropojenik peyzajın yaratılması ve tasarlanması için mühendislik ve diğer bilimlerin disiplinler arası uygulamasıdır. Bu farklılık geleneksel olarak alanın, arazinin yeniden ıslahı, iyileştirilmesi, yeniden kullanımını ve geri kazanımını kapsamaktadır. Bunu yaparken Peyzaj mühendisliği; Bilimsel disiplinler içerir: *Botanik *Ekoloji *Orman *Jeoloji *Jeokimya *Hidrojeoloji *Yaban hayatı ve biyoloji Uygulamalı Bilimler olarak; *Mühendislik jeomorfolojisi *Madencilik ve Peyzaj mimarlığı *Geoteknik *Geodesign *İnşaat *Tarım ve sulama Peyzaj mühendisliği, bildirilen kesin hedefler için tasarımlar yaparak başlangıç koşullarının belirlenmesini, yinelenen tasarımı, tasarım bilgisine dayalı performans tahmini, performansı izleme içererek mühendisliğin kuvvetli yönlerini temel alır. Peyzaj mühendisliğinin başarısının arkasında arazi ıslahı, yeniden kazandırma(madencilik faaliyeti sonrası gibi), düzenleme, yenileme, reklamasyon tarihi ve güçlü başarı örnekleri bulunmaktadır. Peyzaj mühendisliğinin ayırt edici özelliği ayrı bir disiplin gibi tutulması; inşaat ve tasarımın bilinen bütün aşamalarından itibaren arazi formu, şekili, parçaları(bileşenleri, alt katmanları) ile bitkilendirme tekniğinin birlikteliğidir. Peyzaj mühendisliği, geleneksel mühendisliğin tüm unsurlarını (planlama, araştırma, tasarım, yapım, işletme, değerlendirme, araştırma, yönetim ve eğitim) barındırıyor olsa da, üç ana alanda odaklanmıştır.İlk olarak kilit planlama, bir bütün olarak peyzaj hedef belirleme ve tasarım içerir. İkinci olarak, peyzaj tasarımı kilit planlama süreci içinde belirlenen güvenilir hedeflere ulaşmak için kişisel arazi şekillerinin tasarımına daha fazla odaklanmıştır. Peyzaj performans değerlendirmesi her iki taraf içinde kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda sorumluluk tahmini ve finansal güvence düzeyleri içinde önemlidir. Çok disiplinli bir ekip vasıtasıyla perfomans değerlendirmesi, tasarım ve planlamanın tekrarlanan, yinelenen süreci peyzaj mühendisliğinin temelidir. ==Peyzaj mühendisliği kapsamı== *Arazi biçimleme (gradding) tanımı arazide teknik işlem ve çözümlerin gerçekleştirilmesi, çevreye zarar vermeden estetik ve işlevsel gerekler sağlanması,çevresel değerler doğrultusunda tasarım ve planlamanın gerçekleştirilmesi, kazı ve dolgu hacimlerinin denkleştirilmesi ve hesaplanması, arazi modeli oluşumu ve uygulamasında ölçme tekniklerinin mühendislik analizleri doğrultusunda yapılmasını, *Ulaşım, dolaşım, trafik, erişilebilirlik tanımları, yaya, bisiklet ve araç ulaşımı çözüm önerileri ve standartları, otopark yönetmeliği gereği ihtiyaç duyulan ölçüler ve standartlar içinde otopark alanlarının tasarlanmasını, meydan ve kavşaklar, * McKenna, G.T., 2002. Sürdürülebilir maden ıslahı ve peyzaj mühendisliği. Doktora Tezi, University of Alberta, Edmonton, Kanada 661p.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar