Peyzaj Projesi

Kısaca: Peyzaj projesi, imarlı alanlarda yapı tarifi dışında kalan açık ve yeşil alanlar ile çatı ve atrium mekanlarının; belediye mücavir alan sınırları içi ile değişik nitelikteki özel tanımlı (karayolları, turizm alanları, koruma alanları, nehir ve göl kıyıları, spor ve eğlence kompleksleri, rekreasyon alanları vb.) kullanımlara ayrılan alanlarda ekolojik, doğal ve kültürel verilere dayalı üretilen fiziksel plan ve tasarım projeleridir. ...devamı ☟

Peyzaj projesi
Peyzaj Projesi

Peyzaj projesi, imarlı alanlarda yapı tarifi dışında kalan açık ve yeşil alanlar ile çatı ve atrium mekanlarının; belediye mücavir alan sınırları içi ile değişik nitelikteki özel tanımlı (karayolları, turizm alanları, koruma alanları, nehir ve göl kıyıları, spor ve eğlence kompleksleri, rekreasyon alanları vb.) kullanımlara ayrılan alanlarda ekolojik, doğal ve kültürel verilere dayalı üretilen fiziksel plan ve tasarım projeleridir. Yapı dışında kalan ve yapı yakın çevresi alanlarda bilim, mühendislik ilkeleri çerçevesinde uluslararası standartlar, teknikler göz önünde bulundurularak hizmet sınıflar için belirlenen süre içinde proje üretim süreci gerçekleşir. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, çevre düzeni planları, nazım planları ve imar planlarında açık/yeşil alanlar, aktif / pasif rekreasyon amaçlı planlarda, planlama alanlarında peyzaj projesi peyzaj mimarlığı hizmet sınıflarına göre saptanmaktadır. Alan planlamasında mülkiyet sınırları, alana erişimi, binanın büyüklüğü, düzenlenmesi ve yönünün belirlenmesi, kent dokusu içinde uygunluğu ve peyzajı, otopark göz önünde bulundurulur. Peyzajda vaziyet planı genellikle mimari planı, binaların konumu, bina ayak izi, travelways, otopark, drenaj tesisleri, sıhhi kanalizasyon hatları, su hatları, yollar, aydınlatma ve peyzajı gösterir. Peyzaj projesi hazırlanması, sunum ve görselleştirme aşamalarında çeşitli bilgisayar programlarından yararlanılır.Başlıca programlar, *Autocad, *Coğrafi bilgi sistemleri(CBS), *ArcView, *3ds Max, *Google Sketch Up, *Netcad, *ArcGIS, *Photoshop, *Autodesk Revit Architecture, *Çeşitli iş programı hazırlama, *Çeşitli maliyet hesaplama programları, *Ofis programları(Microsoft Office, OpenOffice...gibi.) *Diğer bilgisayar programları...vb. Peyzaj projeleri diğer bir ifadeyle çevre düzenleme projeleridir.

Standart Peyzaj Projesi Aşamaları

1)Vaziyet planı 2)Peyzaj uygulama projeleri 2.1)Yapısal peyzaj uygulama projesi 2.2)Bitkisel peyzaj uygulama projesi 3)Yapısal ve Bitkisel mahal listeleri 4)Kesitler 5)Görünüşler 6)Detay paftaları

Proje hazırlama iş aşamaları

1)Etüd çalışmaları 2)Ön(Avan) proje çalışmaları 3)Kesin proje çalışmaları 4)Uygulama projeleri 5)Detay projeleri 6)İhale dosyası düzenleme hizmetleri

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Peyzaj mimarlığı
3 yıl önce

Peyzaj mimarlığı, doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler...

Peyzaj Mimarlığı, Arboretum, Ekosistem, Maden, Orman, Spor, Turizm, Çevre, Üniversite, İklim, Botanik bahçesi
Taksim Yayalaştırma Projesi
6 yıl önce

eleştirilerin başında bu projenin bir yayalaştırma projesi değil de bir kimliksizleştirme projesi olduğu geldi. Ayrıca projenin çağdaş meydan düzenleme...

Frederick Law Olmsted
3 yıl önce

(d. 26 Nisan 1822, Kansas - ö. 28 Ağustos 1903, Hartford) ABD'nin ilk peyzaj mimarıdır. Gerçekleştirdiği çok sayıda çalışmanın arasından Central Park...

Frederick Law Olmsted, ,
André Le Nôtre
6 yıl önce

1613 - 15 Eylül 1700), 1645 ile 1700 yılları arasında Kral Louis XIV'in peyzaj ve bahçe mimarlığını yapmıştır. En çok bilinen çalışması Versailles Sarayı'dır...

Sunay Erdem
3 yıl önce

yarışmasında projesi birinci olmuştur. Aynı yıl İngiltere'de açılan ve Wimbledon Turnuvasının yapıldığı kasabanın kentsel dönüşümü yarışmasında ise projesi finale...

Tema
3 yıl önce

türleri, biyolojik çeşitlilik faktörü göz önüne alınanak örnek bir peyzaj projesi uygulanmıştır. Estetik değeri yüksek 15 bin adet değişik türde çalı...

TEMA, 11 Eylül, 1992, Hayrettin Karaca, Kuruluş, Kurum, Meşe, Taslak, Nihat Gökyiğit
Parc de la Villette
6 yıl önce

alana yayılmış olan park, kapsadığı bu alan ile Paris şehrindeki en geniş peyzaj planlaması yapılmış parktır. İsviçre kökenli olup Fransa’da yaşayan bir...

Wexner Center for the Arts
6 yıl önce

kökenli bir mimar olan Richard Trott tarafından tasarlanmıştır. Peyzaj düzenlemeleri de bir peyzaj mimarı olan Laurie Olin tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu...